Skip to content
Vaegnägijatele

Rohevesiniku kasutuselevõtt transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteainena

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame taastuvenergiast rohevesiniku tootmise ja tarbimise tervikahela loomist.

Taotlusvoor on avatud ja taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud, uus tähtaeg taotluste esitamiseks on 28. august 2023 kell 17.00.

Taotlusvooru infopäev toimus 21. veebruaril, infopäeva salvestust saab järele vaadata SIIN.

Toetuse andmise eesmärgiks on konkureeriva pakkumismenetluse tulemusel valitavate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele suunatud pilootprojektide elluviimisel testida Eesti oludes erinevaid rohevesiniku kasutuselevõtu tervikahelaid rohevesiniku tootmisest lõpptarbimiseni.

Toetust jagame taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning toetuse andmise tingimused töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos KIKiga.   

RRF Taaste- ja vastupidavusrahastu

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. aastal rahastust saanud projekt on elluviimisel, projekt sai toetust Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest. Toetusmeetme töötasid välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium ning KIK.