Content section

Kontaktid

Üldkontakt

Telefon 6 274 171
56 274 400
E-mail info [at] kik.ee
Posti aadress Narva mnt 7A
10117 Tallinn

Kommunikatsioon

Elina Kink Kommunikatsioonijuht
Telefon 6 274 330
56 875 797
E-mail elina.kink [at] kik.ee
user
Veiko Kaufmann
juhataja
6 274 123 veiko.kaufmann [at] kik.ee
user
Koit Kaskel
üksuse juht
6 274 312 koit.kaskel [at] kik.ee
user
Kätlin Tammoja
kvaliteedijuht
6 274 308 katlin.tammoja [at] kik.ee
user
Heiki Enok
biometaani projektijuht
5 044 613 heiki.enok [at] kik.ee
user
Hannu Lamp
nõunik (struktuurivahendid): ressursitõhusus, CO2 saastekvoodi kauplemissüsteemid
5 141 800 hannu.lamp [at] kik.ee
user
Aive Haavel
projektikoordinaator (struktuurivahendid): soojusmajandus, biometaan, ressursitõhusus
6 274 318 aive.haavel [at] kik.ee
user
Angelika Verš
programmispetsialist (keskkonnaprogramm): keskkonnateadlikkus, keskkonnakorraldus (ringmajandus), maapõu, merekeskkond
6 274 311 Angelika.Versh [at] kik.ee
user
Anu Altermann
projektikoordinaator (struktuurivahendid): ressursitõhusus ja looduskaitse
6 274 175 anu.altermann [at] kik.ee
user
Eduard Sizov
projektikoordinaator (struktuurivahendid): biometaan ja tänavavalgustus
6 274 189 eduard.sizov [at] kik.ee
user
Eerika Purgel
projektikoordinaator (struktuurivahendid): looduskaitse
6 274 112 eerika.purgel [at] kik.ee
user
Evelin Kurmiste
projektikoordinaator (struktuurivahendid): looduskaitse, valmisolek keskkonnaõnnetustele reageerimiseks, keskkonnaseire, keskkonnaharidus
6 274 114 evelin.kurmiste [at] kik.ee
user
Heikko Antsmäe
projektikoordinaator (struktuurivahendid): jäätmed. Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS): lasteaedade energiatõhusus
6 274 153 heikko.antsmae [at] kik.ee
user
Helina Puuorg
projektikoordinaator (struktuurivahendid): looduskaitse
6 274 307 helina.puuorg [at] kik.ee
user
Jaanika Lilienberg
projektikoordinaator (struktuurivahendid): soojusmajandus ja ressursitõhusus
6 274 124 jaanika.lilienberg [at] kik.ee
user
Kai Eisenberg
programmispetsialist (keskkonnaprogramm): veemajandus
6 274 115 kai.eisenberg [at] kik.ee
user
Kai Helm
projektikoordinaator (struktuurivahendid): veemajandus, soojusmajandus, jääkreostus, looduskaitse
6 274 193 kai.helm [at] kik.ee
user
Kaja Riiberg
programmispetsialist (keskkonnaprogramm): atmosfääriõhu kaitse, looduskaitse
6 274 156 kaja.riiberg [at] kik.ee
user
Krisli Kõrgesaar
projektikoordinaator (struktuurivahendid): raudteepeatused. Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS): lasteaedade energiatõhusus
6 274 333 krisli.korgesaar [at] kik.ee
user
Krister Randver
programmispetsialist (keskkonnaprogramm): veemajandus
6 274 195 krister.randver [at] kik.ee
user
Merje Rahn
projektikoordinaator (struktuurivahendid): ressursitõhusus ja jäätmed
6 274 302 merje.rahn [at] kik.ee
user
Siim Umbleja
juhtivkoordinaator (struktuurivahendid): energeetika, ressursitõhusus, keskkonnahädaolukordadele valmisolek
6 274 197 siim.umbleja [at] kik.ee
user
Tiiu Noormaa
juhtivkoordinaator (struktuurivahendid): veemajandus, jäätmed, tänavavalgustus
6 274 121 tiiu.noormaa [at] kik.ee
user
Timo-Mati Pall
projektikoordinaator (struktuurivahendid): soojusmajandus, ressursitõhusus
6 274 309 timo-mati.pall [at] kik.ee
user
Ulvi Tuisk
programmispetsialist (keskkonnaprogramm): keskkonnateadlikkus ja jäätmekäitluse (ringmajandus)
6 274 180 ulvi.tuisk [at] kik.ee
user
Ööle Janson
projektikoordinaator (struktuurivahendid): vooluveekogud, raudteepeatused. Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS): lasteaedade energiatõhusus
6 274 191 oole.janson [at] kik.ee
user
Ülle Välk
projektikoordinaator (struktuurivahendid): looduskaitse
6 274 154 Ulle.valk [at] kik.ee
user
Agnes Pärn
lapsehoolduspuhkusel
user
Aivi Allikmets
lapsehoolduspuhkusel
user
Grete Saarniit
lapsehoolduspuhkusel
user
Helen Laide
lapsehoolduspuhkusel
user
Margit Tilk
lapsehoolduspuhkusel
user
Mariliis Pihlakas
lapsehoolduspuhkusel
user
Maris Salin
lapsehoolduspuhkusel
user
Arvi Toss
Hiiumaa ja Saaremaa esindus: Hiiumaa ja Saaremaa kõikide valdkondade projektid, metsanduse, üleriiklik looduskaitse
6 274 336 arvi.toss [at] kik.ee
user
Bruno Uustal
Ida-Virumaa esindus: Ida-Virumaa kõikide valdkondade projektid
6 274 337 bruno.uustal [at] kik.ee
user
Enn Selgis
Jõgevamaa ja Järvamaa esindus: Jõgeva- ja Järvamaa kõikide valdkondade projektid ning üleriigiline atmosfääriõhukaitse
6 274 338 enn.selgis [at] kik.ee
user
Gea Kiiver
Tartumaa esindus: Tartumaa ja riiklik keskkonnateadlikkus
6 274 339 gea.kiiver [at] kik.ee
user
Kristjan Kalda
Viljandimaa esindus: Viljandimaa kõikide valdkondade projektid, üleriigiline keskkonnakorralduse, kalandus
6 274 327 kristjan.kalda [at] kik.ee
user
Indrek Põder
Tartumaa esindus: Tartumaa kõikide valdkondade (välja arvatud keskkonnateadlikkus) projektid ja üleriigiline merekeskkond
6 274 325 indrek.poder [at] kik.ee
user
Joel Randveer
Lääne-Virumaa esindus: Lääne-Virumaa kõikide valdkondade projektid, üleriigiline kalandus
6 274 320 joel.randveer [at] kik.ee
user
Maarja Küttä
Pärnumaa esindus: Pärnumaa kõikide valdkondade projektid, Harjumaa keskkonnateadlikkus
6 274 322 maarja.kytta [at] kik.ee
user
Piret Sepp
Põlvamaa esindus: Põlvamaa kõikide valdkondade projektid, üleriigiline metsandus, Harjumaa keskkonnateadlikkus
6 274 321 piret.sepp [at] kik.ee
user
Reet Utsu
Võrumaa ja Valgamaa esindus: Võru- ja Valgamaa kõikide valdkondade projektid, üleriigiline veemajandus
6 274 328 reet.utsu [at] kik.ee
user
Toomas Laimets
Harjumaa esindus: Harjumaa kõikide valdkondade projektid (va keskkonnateadlikkus)
6 274 314 toomas.laimets [at] kik.ee
user
Udo Maiste
Läänemaa ja Raplamaa esindus: Läänemaa ja Raplamaa kõikide valdkondade projektid, üleriigiline maapõu, üleriigiline keskkonnateadlikkus, andmesüsteem KIKAS ja andmeait
6 274 335 udo.maiste [at] kik.ee
user
Madis Kareda
üksuse juht
6 274 110 madis.kareda [at] kik.ee
user
Elina Kink
kommunikatsioonijuht
6 274 330
56 875 797
elina.kink [at] kik.ee
user
Kati Raudsaar
kommunikatsioonispetsialist
6 274 127
5 258 569
kati.raudsaar [at] kik.ee
user
Kadi Mitt
Negavati projektijuht
6 274 188 kadi.mitt [at] kik.ee
user
Tanel Liiv
analüütik
6 274 185 tanel.liiv [at] kik.ee
user
Tõnu Erm
IT administraator
6 274 310 tonu.erm [at] kik.ee
user
Maarika Kõrm
üksuse juht
6 274 178 maarika.korm [at] kik.ee
user
Aime Pähkel
pearaamatupidaja
6 274 177 aime.pahkel [at] kik.ee
user
Aire Vihu
hanke- ja haldusspetsialist
6 274 901 aire.vihu [at] kik.ee
user
Anastasija Belinis
krediidianalüütik
6 274 194 anastasija.belinis [at] kik.ee
user
Getrud Hirvelaan
assistent
6 274 319 getrud.hirvelaan [at] kik.ee
user
Janne Lainemäe
raamatupidaja
6 274 157 janne.lainemae [at] kik.ee
user
Kadri Loide
krediidianalüütik
6 274 316 kadri.loide [at] kik.ee
user
Kärolin Tammoja
assistent
6 274 171 karolin.tammoja [at] kik.ee
user
Kärt Alehodžin
personalipartner
627 4152 kart.alehodzin [at] kik.ee
user
Mare Seppel
juhatuse assistent
6 274 123 mare.seppel [at] kik.ee
user
Raul Rannaste
krediidianalüütik
6 274 196 raul.rannaste [at] kik.ee
user
Tauno Tanilas
krediidianalüütik
6 274 119 tauno.tanilas [at] kik.ee
user
Tuuli Taska
raamatupidaja
6 274 179 tuuli.taska [at] kik.ee
user
Kai Kallas
lapsehoolduspuhkusel
user
Liisi Tari
lapsehoolduspuhkusel
user
Kaido Floren
peajurist
6 274 176 kaido.floren [at] kik.ee
user
Jaanika Vilde
jurist
6 274 117 jaanika.vilde [at] kik.ee
user
Marge Taru
jurist
6 274 303 marge.taru [at] kik.ee
user
Silva Helmrosin
jurist
6 274 334 silva.helmrosin [at] kik.ee
user
Silver Nittim
jurist
6 274 150 silver.nittim [at] kik.ee
user
Imbi Uusjärv
üksuse juht
6 274 151 imbi.uusjarv [at] kik.ee
user
Aire Arike-Trutin
järelevalvespetsialist
6 274 186 aire.arike [at] kik.ee
user
Lauri-Indrek Tummeleht
järelevalvespetsialist
6 274 306 lauri-indrek.tummeleht [at] kik.ee
user
Pille Vals
järelevalvespetsialist
6 274 158 pille.vals [at] kik.ee
user
Mart Sepp
üksuse juht
6 274 128 mart.sepp [at] kik.ee
user
Liis Lilles-Sepp
siseaudiitor
liis.lilles-sepp@kik.ee 6 274 187 liis.lilles-sepp [at] kik.ee
user
Maria Ottesson
siseaudiitor
6 274 317 maria.ottesson [at] kik.ee
Kuidas meid leida