Skip to content
Vaegnägijatele

Riik toetab nelja rohevesiniku projekti 40,5 miljoni euroga

Rahastusotsus
Rohevesinik Foto: Getty Images

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada Tallinna sadama, Eesti Energia, Utilitase ja Derivaat NH3 rohevesiniku projekte 40,5 miljoni euro ulatuses. Kolm ettevõtet plaanivad koos partneritega rohevesiniku kasutusele võtta transpordisektoris ning üks keemiatööstuses. 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treieri sõnul tuleb loodushoiuks ja kliimakriisi lahendamiseks kasutada kõiki võimalusi. „Teadusuuringute järgi on rohevesinik parim lahendus transpordisektoris ja keemiatööstuses heitekoguste vähendamiseks. Vaadates nii EL kui teiste riikide plaane ning algatatud tegevusi on selge, et nõudlus vesiniku järele kasvab oluliselt. Nagu uudsete tehnoloogiate puhul ikka, peab riik ettevõtjaid turu käivitamisel aitama, et ka Eestil oleks võimalus neis arengutes kaasa rääkida.“ 

Tallinna Sadam koos partneritega Green Marine ja Alexela taotlesid rahastust Muuga sadamas ja Aseris rohevesiniku tootmiseks, tarnimiseks ning avaliku tankla loomiseks, võimalusega tarnida vesinikku ka Riigilaevastikule. Plaanis on soetada kaheksa rohevesinikku tarbivat autot. Projekti kogumaksumus on 13,7 miljonit, millest toetuse summa on 9,9 miljonit.

Eesti Energia projektiga käivitatakse koos partnerite Alexela, Enefit Greeni ja GoBusiga Purtse tuule ja päikse hübriidpargi juures rohevesiniku tootmine. Plaanis on rajada vesinikutanklad Tartusse ja Saugasse. Lisaks soovitakse kasutusele võtta kolm linnaliinibussi, kaheksa sõiduautot ja kaks veokit. Projekti maksumus on 12,5 miljonit, millest toetus on 9,9 miljonit.

Utilitas koos koostööpartneri Alexelaga said toetust täiendava rohevesiniku tootmisüksuse rajamiseks Tallinnasse. Lisaks soetatakse 10 vesiniksõidukit ja Alexela rajab Jürisse vesinikutankla. Projekti kogumaksumus on 5,1 miljonit eurot, millest toetus on 4 miljonit eurot. 

Derivaat NH3 rajab Paldiskisse rohevesiniku tootmisüksuse, milles toodetud rohevesinikku kasutatakse roheammoniaagi tootmiseks. Roheammoniaak võetakse kasutusele keskkonnasõbraliku lähteainena roheväetiste ning põllumajanduskeemia tootmisel. Kogu projekti maksumus on 70,4 miljonit eurot, millest toetus on 16,9 miljonit eurot.

Toetust antakse taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest, toetuse andmise tingimused töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (praegune Kliimaministeerium) koos KIKiga. 

KIK ja Kliimaministeerium plaanivad juba 2024. aasta alguses avada taaste- ja vastupidavusrahastust uue taotlusvooru rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuses kogumahus 8,9 miljonit eurot. KIK teavitab selle avanemisest meedia ja oma kodulehe vahendusel.

KIK on ka varem vesiniku tervikahela loomist toetanud. Heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest sai 2021. aastal Utilitas viis miljonit eurot toetust, et võtta rohevesinik kasutusele taksonduses. Projekt valmib hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Kontakt

Pressikontakt