Keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati 845 projekti

KIKi keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 845 projekti kogusummas 35 186 899 eurot.

Vaata veel

Taotlusvoor soojusenergia projektide rahastamiseks

Taotlusi saab esitada toetuse saamiseks kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks. Tähtaeg 4. aprill 2017. Infopäevad 28. veebruaril Tallinnas ja 2. märtsil Tartus.

Vaata veel

Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute totlusvoor

Toetust antakse ettevõtete investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Taotlusvoor ettevõtete ressursikasutuse analüüsimiseks

Toetame ülevaatliku ja detailse auditi tegemist ning ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.

Vaata veel

Taotlusvoor looduskaitse projektidele

Toetatame projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalikke töövahendite ja kariloomade soetamist.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida