Eelinfo 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru kohta

KIK avab 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru uue aasta alguses. KIKi kodulehelt leiab juba nüüd eelinfo, millistele tegevustele saab toetust taotleda.

Vaata veel

Videokonkurss mini Negavatt

Ootame taas videokonkursi mini Negavatt raames I-VI klasside õpilaste keskkonnasäästlikke lahendusi - sellel aastal on teemaks „Autodesse uppuv maakera.“ Videoid on võimalik esitada kuni 15. novembrini.

Vaata veel

Eelmise aasta keskkonnasõbralikum ettevõte on Estonian Cell

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treier kuulutasid välja möödunud aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte, kelleks osutus Estonian Cell AS. Võitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kuni 35 000 euro väärtuses tuge, et vähendada oma keskkonnajalajälge ka tulevikus.

Vaata veel

KIKi juubelikonverentsi salvestused

KIKi 20. juubelikonverentsil vahetasime heade koostööpartneritega mõtteid, kuidas arendada loodus- ja ettevõtluskeskkonda tasakaalustatult ning toetada Eesti majanduse pikaajalist jätkusuutlikkust. Vaata, millest räägiti ja mille üle arutleti!

Vaata veel

Toetus ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetame kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist ja omapuhastite paigaldamist.

Vaata veel

Taotlusvoor arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks

KIKilt saab toetust Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimiseks arenguriikidesse.

Vaata veel

Poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamiseks vajalikud investeeringud

KIKilt saab toetust poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida