Kutsume õpilasi leidma lahendusi tekstiilijäätmete probleemile

Ootame taas I-VI klasside õpilasi osa võtma keskkonnateemalisest videokonkursist mini Negavatt, mis sellel hooajal keskendub tekstiilijäätmete probleemile. Konkursi alateema on „Riietesse uppuv maailm.“

Vaata veel

Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Riik otsib aasta kõige keskkonnasõbralikumat tegu ja ettevõtet

Kindlasti on nii Saares, kui Harjus, Setumaal või Jõgeval on tehtud keskkonna heaks nii mõndagi. Nüüd on oluline kõik need ettevõtted, ühingud või inimesed üles leida ja Aasta Keskkonnateo ning Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursile esitada.

Vaata veel

Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine

Toetame tegevusi, mis aitavad arengumaades kliimamuutusi leevendada ja kliimamuutuste mõjudega kohaneda.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida