Riik toetab keskkonnaprojekte enam kui 20 miljoni euroga

KIKi nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist 728 projekti kokku 20 317 062 euroga. Toetust saavad projektid kümnes valdkonnas üle kogu Eesti.

Vaata veel

KIKi 2016. aasta aastaraamat on valmis!

Raamat sisaldab 25 edulugu Eestimaa eri paigust, mis KIKi toel möödunud aastal valmisid.

Vaata veel

Parim Negavati meeskond teeb põhust nõusid

Negavati IV hooaja esikoha sai Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli võistkond PõhuNõu, kes toodab Eesti põhust biolagunevad ühekordseid nõusid, luues lisandväärtuse senisele põllumajanduslikule jääkproduktile põhule.

Vaata veel

Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute taotlusvoor

Toetust antakse ettevõtete investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Soojusmajanduse arengukavade taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida