Ettevõtete ressursitõhusate investeeringute taotlusvoor

Toetust antakse ettevõtete investeeringuteks ressursitõhusatesse lahendustesse, sealhulgas parimasse võimalikku tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

Vaata veel

Keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati 845 projekti

KIKi keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 845 projekti kogusummas 35 186 899 eurot.

Vaata veel

Soojusmajanduse arengukavade taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks, sealhulgas soojusenergia efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida