Keskkonnaprogrammist toetuse saajad

Vaata, millised on kaheksa valdkonna 375 projekti üle Eesti, kes said toetust. Enim toetatame keskkonnateadlikkuse projekte, kuhu alla kuuluvad ka koolide ja lasteaedade õppekäigud. Suurimad toetussummad jagame vee- ja ringmajanduse projektidele.

Vaata veel

Ettevõtted saavad toetust küsida tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks

Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad taas KIKist toetust taotleda oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Taotlusi saab E-toetuse keskkonnas sisestama hakata esmaspäevast, 1. juunist ning esitada alates 15. juulist kell 12.00.

Vaata veel

Toetus ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Alates 8. maist saavad KIKist toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud. Taotlusvooru tähtaeg pikenes ka üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

Vaata veel

LIFE programmi taotlusvoor keskkonna- ja kliimaprojektide rahastamiseks

Avatud on LIFE programmi 2020. aasta taotlusvoor, et sel aastal jagada keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektidele ligikaudu 450 miljonit eurot. LIFE programm on Euroopa Liidu otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida