Skip to content
Vaegnägijatele

Üle Eesti said toetust rohkem kui 650 keskkonnaprojekti

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada riiklikust keskkonnaprogrammist üheksa valdkonna 653 projekti kogusummas 11 453 516 eurot. Taotlusvoorust küsiti toetust 2,6 korda enam, kui vooru eelarve võimaldab. Keskkonnaministri ja...

Lõppes soojusmajanduse arengukavade taotluste vastuvõtt

KIK lõpetab seoses eelarve ammendumisega taotluste vastuvõtu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse „Soojusmajanduse arengukava...

Algavad loodusretked Ukraina lastele ja noortele

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Keskkonnaministeerium alustavad Ukraina lastele ja noortele mõeldud loodusretkedega Eestis. Projektiga soovitakse toetada Ukraina põgenikest laste, noorte ja nende vanemate kohanemist Eestis ning pakkuda...

Taotlusi aastal 2022 (01.06 seisuga) 982
Väljamakseid aastal 2022 (01.06 seisuga) 164,7 miljonit eurot

Toetused

36 Toetatavat tegevust

2 Avatud vooru

Avanemas
Elluviimisel
Ringmajanduse programm

Ringmajanduse programm

Toetame erinevaid ringmajanduse ja jäätmete valdkonna tegevusi. Ringmajandus

Sündmused

Eelseisvaid sündmuseid pole.