Lõppes elektriliste sõidukite ostutoetuse taotluste vastuvõtt

Lõpetasime elektriliste sõidukite ostutoetuse taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega. Huvi oli väga suur, esimesse vooru saabus taotlusi rohkem kui kogu meetme eelarve, milleks on 1,2 miljonit eurot. Taotlusvooru sulgesime 17. jaanuaril 2020 kell 13:00.

Vaata veel

Taotlusvoor ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Uudised

Kuidas meid leida