Rekord! Negavati konkursile laekus 113 roheideed

9. märtsil selguvad 20 parimat, kes saavad osaleda sisukas koolitusprogrammis ja hakkavad jahtima konkursi 28 000 eurost auhinnafondi oma idee elluviimiseks.

Vaata veel

Toetame elektribusside soetamist ja laadimistaristu loomist

Avasime linnaliinide teenindamiseks elektribusside soetamise ja laadimistaristu loomise taotlusvooru. Vooru eelarve on 4 miljonit eurot ja taotluste esitamise tähtaeg on 10. mai 2021.

Loe veel

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor

Projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 11 828 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021.

Vaata veel

Toetus ERAISIKUTELE ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Toetame kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist ja omapuhastite paigaldamist.

Vaata veel

Toetatavad tegevused

Kuidas meid leida