Skip to content
Vaegnägijatele

1. märtsist saab taotleda toetust rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuses

Toetus/taotlusvoor
Rohevesiniku kasutuselevõtt ühistranspordis Foto: Pexels

Tänasest, 1. märtsist saab esitada KIKile taotlusi, et küsida toetust rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteaine tootmisel. Toetuse eelarve on 8,9 miljonit eurot.

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul tuleb 70% Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest energeetikast, seega on väga oluline tegeleda taastuvate lahenduste toetamisega selles sektoris. „Vesiniku kui innovaatilise tehnoloogia kasutuselevõtt on hetkel küll kulukas, kuid see investeering tasub end ära. Riigi toetusega loodud uudne tehnoloogia aitab vähendada keskkonnamõju, suurendada energiajulgeolekut läbi pikaajalise energiasalvestusvõimaluse ja mis peamine – see loob võimaluse Eesti ettevõtetele vesinikuturu arengutes kaasa rääkida,“ lisas Treier.

„Eesti on võtnud ambitsioonika eesmärgi olla 2050. aastaks konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik. Selleni jõudmiseks ehk rohereformi õnnestumiseks on rohetehnoloogiate arendamine võtmetähtsusega. Meil Kliimaministeeriumis on hea meel, et Eestis on nutikaid ja julgeid ettevõtjaid, kes on tärkavas rohevesiniku sektoris tegutsema asunud. Hea, et saame riigi poolt neile tuge pakkuda, “ ütles Kliimaministeeriumi Rohereformi osakonna juhataja Eili Lepik

Riigi toetusega loodud uudne tehnoloogia aitab vähendada keskkonnamõju, suurendada energiajulgeolekut läbi pikaajalise energiasalvestusvõimaluse ja mis peamine - see loob võimaluse Eesti ettevõtetele vesinikuturu arengutes kaasa rääkida

Andrus Treier, KIKi juhataja

Toetust antakse rohevesiniku tervikahela projektile, milles soetatakse transpordivahend koos tankimistaristu ja rohevesiniku tootmisüksuse rajamisega või rajatakse rohevesiniku tootmisüksus ja keemiatööstuse lähteaine tootmisüksus. Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud äriühingud ja taotlusvooru eelarve on 8 938 766 miljonit eurot.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas 1. märtsist 28. märtsini 2024 kella 17.00-ni. Taotlusvooru tingimusi tutvustav teabepäev toimub 11. märtsil 2024 kell 14.00 Teamsi keskkonnas. Lisainfot toetuse ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt

Toetust antakse taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest ja toetuse andmise tingimused töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

KIK on ka varem vesiniku tervikahela loomist toetanud. Eelmisel aastal toetati taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest 40,5 miljoni euroga nelja rohevesiniku projekti, mis valmivad hiljemalt 2026. aastaks. Tallinna sadam, Eesti Energia ja Utilitas said toetust rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja Derivaat NH3 keemiatööstuses. 

2021. aastal toetas KIK Utilitase projekti, mille eesmärk on võtta rohevesinik kasutusele taksonduses. Projekti toetati viie miljoni euroga heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest ja see valmib hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Kontakt
Toetuse info