Skip to content
Vaegnägijatele

Riik toetab vesinikuprojekte 49 miljoni euroga

Toetus/taotlusvoor
Rohevesiniku kasutuselevõtt ühistranspordis Foto: Pexels

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja KIK töötasid välja uue toetuse rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordi- ja tööstussektoris.

„Eestis on juba ehitamisel või positiivse investeerimisotsuse saanud tuuleparke koguvõimsusega, mis on ligikaudu võrdne Eestis seni püstitatud tuuleparkidega. Lisaks on Eesti tõusnud installeeritud päikeseparkide võimsuse järgi rahvaarvu suhtes Euroopa riikide arvestuses lausa kuuendale kohale. Seega on igati kohane keskenduda taastuvenergia võimsuste arendamise kaasaaitamise kõrval ka nendele lahendustele, mis võimaldavad ühe enam toodetavat taastuvenergiat rohepöörde elluviimiseks ära kasutada. Taastuvenergiast toodetav vesinik ongi üks selline võimalus ning uus toetus loob head eeldused, et ka Eestis käivituksid esimesed vesinikuprojektid ning saaksime vajalikud kogemused,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Rohevesinik võib olla sobilikuks lahenduseks just neis tööstussektorites, kus elektrifitseerimine või teiste rohetehnoloogiate kasutamine ei ole otstarbekas. Samuti on sellel potentsiaal transpordisektoris näiteks rongide, praamide, raskeveokite ja teiste pikamaasõidukite puhul.

Riina Sikkut, majandus- ja taristuminister

Minister märkis, et rohevesinik võib olla sobilikuks lahenduseks just neis tööstussektorites, kus elektrifitseerimine või teiste rohetehnoloogiate kasutamine ei ole otstarbekas. Samuti on sellel potentsiaal transpordisektoris näiteks rongide, praamide, raskeveokite ja teiste pikamaasõidukite puhul.

Toetust antakse rohevesiniku tootmise ja tarbimise tervikahela loomisele, mille tulemusel võetakse vesinik kasutusele transpordisektoris kütusena või hakatakse keemiatööstuses kasutama rohevesinikust toodetud lähteaineid. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud äriühingud ning maksimaalne toetussumma projekti kohta on 20 miljonit eurot. Taotlusvooru kogueelarve suurus on 49,1 miljonit eurot, mis pärineb Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust.

Taotlusvooru viib läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus ning voor avaneb jaanuarikuu jooksul. Vooru avanemisest teavitab KIK eraldi. Rohkem infot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt.

Umbes aasta tagasi sai KIKi ja MKMi koostöös toimunud taotlusvooru tulemusena 5 miljoni euro suuruse toetuse ka Utilitase rohevesiniku tervikahela rajamise projekt, mille eesmärk on võtta rohevesinik kasutusele taksonduses. Projekt peab valmima 2024. aasta lõpuks.

Kontakt
Toetuse info