Skip to content
Vaegnägijatele

Toetuse saajale: KIK toetab logod

KIKi toetuse saaja ülesanne on teavitada avalikkust saadud toetusest. Selleks tuleb kindlasti riigisiseste vahendite puhul kasutada KIK toetab logo. Välisvahendite puhul on see soovituslik. Teavitustöö suurendab teadlikkust KIKi toetusvõimalustest ning aitab kaasa piirkonna arendamisele. Nii jäävad head projektid silma ka teistele ning pakuvad innustust tulevastele tegijatele.

Juhised, kuidas KIKi toetusele viidata, leiab Keskkonnaprogrammi toetustele viitamise juhendist. 
NB! Palume kasutada juhendis märgitud KIKi logo asemel KIK toetab logo! Juhend on uuendamisel.
Logo kasutamise juhised leiab KIKi stiiliraamatust lehekülgedelt 12-16.