Skip to content
Vaegnägijatele

Kes me oleme?

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötame välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiame koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakume asjalikku teenust ning viime projekte ellu.

KIKi meeskond

KIK asutati aastal 2000 ning selle aja jooksul oleme olnud Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. Erinevate rahastusallikate toel oleme aidanud ellu viia mitme ministeeriumi haldusala tegevusi. Meie kaasabil on ellu viidud üle 20 000 keskkonnaprojekti toetuste kogusummas enam kui 2 miljardit eurot.  

Toetuste vahendaja ja järelevalvaja ülesannete kõrval oleme koos heade partneritega asunud erinevaid projekte käivitama ja vedama, et vajalikud praktilised tegevused ära teha ning tuua lisaraha Eesti keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2023 ühinesid KIK ja Erametsakeskus ning seejärel lisandus KIKi teemade alla ka erametsanduse toetuste jagamine ning erametsanduse arendamine. Täpsemalt leiab metsanduse info erametsaportaalist. 

KIK kuulub Keskkonnaministeeriumi haldusalasse.