Skip to content
Vaegnägijatele

Rohetehnoloogia iduettevõtete arendusteenused

Staatus

Toimumas
Beamline kiirendi Foto: Beamline

KIK ja Kliimaministeerium viivad taaste- ja vastupidavusrahastu toel ellu (RRF) toetusskeemi rohetehnoloogia iduettevõtetele. See koosneb kahest osast:

1) arengukiirendite programmist viies fookusvaldkonnas

2) iduettevõtetele mõeldud taotlusvoorust toetamaks prototüüpide arendamist ja tehnoloogiate piloteerimist. Taotlusvoor on avatud kuni 31. maini 2024 kell 17.00.

Kuni 2026. aastani viiakse Eestis läbi viis erinevat arengukiirendit, mis on suunatud erinevatele fookusvaldkondadele ning mis aitavad iduettevõtetel arendada rohetehnoloogia lahendusi alates ideekorjest kuni investorküpse iduettevõtteni. Kiirendid hõlmavad muu hulgas materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamise, energeetika, ehituse ja kliimakindluse, liikuvuse ja logistika ning metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse teemasid. 

Kiirendite puhul on üldjuhul tegu mitu kuud kestva arenguprogrammiga, kus kiirendi läbiviija aitab iduettevõtteid nii oma toote või teenuse tehnoloogilisel arendamisel ning koolitab neid ettevõtlusalastel teemadel, samuti aidatakse kaardistada võimalikke rahastusallikaid ja lihvitakse raha kaasamiseks vajalikke oskusi. Kiirendites lähenetakse iduettevõtete arenguvajadustele võimalikult personaalselt, kus olulist rolli mängivad eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad teekonnal. Üheks oluliseks kiirendi väärtuseks on võrgustik.

KIK korraldas 2022.-2024. aastal hanked, et leida viie arengukiirendi korraldajad. 

Arengukiirendite tutvustused:

Kiirendisse kandideerimine on avatud 2. maist 9. juunini liikuvuse ja logistika kiirendi kodulehel

Kiirendi inspiratsioonipäevad toimuvad 23. mail kell 14-17 Kultuurikatla terrassisaalis ja 30. mail kell 11-14 Tartu Teaduspargis (Riia 181A, Tartu). 

Kiirendi koduleht: https://rohekiirendi.ee/liikuvuse-ja-logistika-rohekiirendi

Liikuvuse ja logistika arengukiirendi

Kiirendisse kandideerimine on avatud 22. maist 15. septembrini energeetika, ehituse ja kliimakindluse arengukiirendi kodulehel.

Kiirendi koduleht: https://www.beamline.fund/energy

Energeetika, ehitus ja kliimakindlus arengukiirendi

  • Metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse arengukiirendi - hange lõppenud, korraldaja selgumisel. 

Kiirendis osalevad iduettevõtted on selgunud, käimas on kiirendi põhiprogramm.

Beamline kiirendi ja KIKi koostöös käivitunud kiirendiprogramm toetab teaduspõhiseid iduettevõteid toote- ja äriarenduse individuaalsete teenustega kuni 100 000 euro väärtuses. Kiirendi põhiprogrammis osalevad 10-13 materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamisega tegelevat iduettevõtet. 

Kiirendi programm aitab iduettevõtetel: 

  • saada mentorluse abil ekspertiisi valdkondlikes teadusasutustes;
  • tekitada investorkohtumiste abil vastastikku usaldust ning seega soodustada investeerimist süvatehnoloogia valdkonda;
  • saada kokku vajalike partneritega tehnoloogia valideerimiseks ja partnerlussuhete loomiseks;
  • arendada teadusmahukas varajase staadiumi idee turuküpseks.

Kiirendi koduleht: https://www.beamline.fund/deeptech

Beamline kiirendi
Beamline kiirendi korraldajad ja kiirendi eelprogrammis osalevate iduettevõtete esindajad. Foto: Beamline

Kiirendis osalevad iduettevõtted on selgunud, käimas on kiirendi põhiprogramm.

Rohekiirendi eesmärk on kaardistada kohaliku tasandi innovatsioonivajadus, leida iduettevõtete seast võimalikud koostööpartnerid ning seejärel toetada nendevahelist koostööd. 

Rohekiirendi pakub terviklikku arendustuge (potentsiaalsetele) iduettevõtetele, kes keskenduvad uuenduslikele rohepööret võimendavatele toodetele või teenustele, mis aitavad kaasa kohaliku tasandi keskkonnaküsimuste lahendamisele. Rohetehnoloogiate arendamisega tegelevate iduettevõtete arv Eestis omajagu suur, kuid rohetehnoloogia valdkonna iduettevõtete potentsiaal majanduse kiirendajatena, et toetada globaalsete (kliima-)probleemide leevendamist ning võimendada säästva arengu eesmärkide rakendamist, ei ole täielikult realiseeritud. 

Arengukiirendi programm suurendab uuenduslike rohetehnoloogiate arendamist ja rakendamist kohalikul tasandil ning toetab kohalike omavalitsuste ja ettevõtetevahelist koostööd uudsete rohetehnoloogiate testimisel ja kasutuselevõtul.

Kiirendi koduleht: https://rohekiirendi.ee/rohekiirendi/ 

Rohekiirendi demopäev
Kohaliku elukeskkonna keskkonnakestlike lahenduste kiirendi demopäev. 7.05.24. Foto: Mailis Vahenurm

 

Rohekiirendi avaüritus
Kohaliku elukeskkonna keskkonnakestlike lahenduste kiirendi avaüritus 08.02.24 Tartus. Foto: KIK

KIK on investeeringu „Rohetehnoloogiate arendusprogrammid“ elluviija, kes koostöös Kliimaministeeriumiga valmistab ette toetuse andmise tingimused, viib läbi taotlusvooru ning nõustab lõppsaajat projekti elluviimise vältel.

 

RRF ja Kliimaministeeriumi logo
Kontakt
Iduettevõtetele suunatud taotlusvoor
Projektiga seotud uudised
Materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamise kiirendi
Kohaliku elukeskkonna keskkonnakestlike lahenduste kiirendi
Liikuvuse ja logistika arengukiirendi
Energeetika, ehituse ja kliimakindluse arengukiirendi
Lisainfo ja materjalid
E-seminari "Rohehüpe tulevikku: väljakutsed ja võimalused innovatsiooniks" materjalid (14.12.22)