Skip to content
Vaegnägijatele

Rohetehnoloogia iduettevõtete arendusteenused

Staatus

Toimumas
Rohetehnoloogiad Foto: Pexels

KIKil ja Kliimaministeeriumil on käivitamisel taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) toetusskeem rohetehnoloogia iduettevõtetele. See koosneb kahest osast:

1) arengukiirendite programmist viies fookusvaldkonnas

2) iduettevõtetele mõeldud taotlusvoorust toetamaks prototüüpide arendamist ja tehnoloogiate piloteerimist.   

Järgmisest aastast kuni 2026. aastani viiakse Eestis läbi viis erinevat arengukiirendit, mis on suunatud erinevatele fookusvaldkondadele ning mis aitavad iduettevõtetel arendada rohetehnoloogia lahendusi alates ideekorjest kuni investorküpse iduettevõtteni. Kiirendid hõlmavad muu hulgas materjaliteaduse, ressursside väärindamise, kemikaalide kasutuse vähendamise, energeetika ja liikuvuse teemasid. Kiirendite puhul on üldjuhul tegu mitu kuud kestva  arenguprogrammiga, kus kiirendi läbiviija aitab iduettevõtteid nii oma toote või teenuse tehnoloogilisel arendamisel ning koolitab neid ettevõtlusalastel teemadel, samuti aidatakse kaardistada võimalikke rahastusallikaid ja lihvitakse raha kaasamiseks vajalikke oskusi. Kiirendites lähenetakse iduettevõtete arenguvajadustele võimalikult personaalselt, kus olulist rolli mängivad eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad teekonnal. Üheks oluliseks kiirendi väärtuseks on võrgustik.

KIK korraldab 2022.-2024. aastal hanked, et leida viie arengukiirendi korraldajad. Iduettevõtetele suunatud taotlusvoor on plaanis avada 2023. aasta teises pooles. 

KIK on investeeringu „Rohetehnoloogiate arendusprogrammid“ elluviija, kes koostöös Kliimaministeeriumiga valmistab ette toetuse andmise tingimused, viib läbi taotlusvooru ning nõustab lõppsaajat projekti elluviimise vältel.