Skip to content
Vaegnägijatele

KIK otsib arengukiirendite eestvedajaid

KIKi elluviidav projekt
Arengukiirendi Foto: Pexels

KIK otsib arengukiirendite korraldajaid, kelle ülesandeks on pakkuda innovaatilisi rohetehnoloogiaid arendavatele iduettevõtetele arendusteenuseid alates ideekorjest lõpetades prototüüpide arendamise ja piloteerimisega.

KIKi roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens sõnab, et on oluline leida üles innovaatilised ideed ja tugevad meeskonnad ning neile arengukiirendite abil tuult tiibadesse anda. Riigi toetus aitab varajases faasis iduettevõtetel kiiremini turule jõuda, luua uusi väärtusahelaid ning tekitada keskkondlikku ja majanduslikku mõju. Neil avaneb võimalus arendada oma võimekusi, saada juurdepääsu ressurssidele ja võrgustikele, selgitab Gredzens, lisades, et rohetehnoloogiaid arendavate iduettevõtete toetamine on ülioluline, kuna see aitab lisaks keskkonna jalajälje vähendamisele tugevdada riigi majandust ja konkurentsivõimet pikas perspektiivis.

  • Kohaliku elukeskkonna keskkonnakestlikud lahendused

Riigihangete registris on avatud hange, kus otsime kiirendi korraldajaid mitmekuulise arengukiirendi programmi elluviimiseks. Arengukiirendi fookus on kohaliku elukeskkonna keskkonnakestlikel lahendustel. Arengukiirendi eesmärgiks on keskenduda rohepööret võimendavatele lahendustele kohaliku tasandi keskkonnaküsimuste lahendamises, sh võivad lahendused panustada omavalitsuste ja ka omavalitsuste üleselt. Kiirendi korraldajad saavad kujundada programmi vastavalt iduettevõtete vajadustele. Lõpuks valmivad prototüübid, mida piloteeritakse erinevates kohalikes omavalitsustes.

Täpsemalt leiab hankeinfo Riigihangete registrist siit
Viitenumber: 267076

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.08.2023 kell 12.00. 
 

  • Materjaliteadus, ressursside väärindamine ja kemikaalide kasutuse vähendamine

Jätkuvalt ootame pakkumusi hankes "Arengukiirendi iduettevõtete toodete ja teenuste arendamiseks materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamise fookusvaldkonnas II". Pakkumuste esitamise tähtaeg on pikendatud 31. juulini kuni kella 12:00.

Täpsemalt leiab hankeinfo Riigihangete registrist siit.
Viitenumber: 266103
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.07.2023 kell 12.00

 

Järgmised kaks arengukiirendi hanget on plaanis avada juba sel sügisel ja viimane hange on plaanitud 2024. aasta esimesse kvartalisse. Selle aasta teises pooles avab KIK paralleelselt ka toetuse, mis on suunatud rohetehnoloogiate arendamiseks.

Hankeid viiakse läbi Eesti taastekava raames Euroopa Liidu Taaste- ja Vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

RRF logo