Skip to content
Vaegnägijatele

Uudsete materjalide ettevõtted alustavad teekonda Beamline'i süvatehnoloogia rohekiirendis

Tekst ja fotod: Beamline Accelerator

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Kliimaministeeriumi rohetehnoloogia arendusteenuste projekti algatus tähistab olulist verstaposti Eesti pühendumuses innovatsiooni edendamisele rohetehnoloogia sektoris, rõhutades teaduspõhiste lahenduste tähtsust globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamisel. Programmi sisenevad ettevõtted lahendavad laia valikut erinevaid cleantech-valdkonna probleeme - alates toiduturvalisusest läbi loodussõbralikumate väetiste arendamise kuni uudsete lahendusteni energiasalvestamise ja -juhtimise valdkonnas. Kõik ettevõtted järgivad programmi missiooni, milleks on lahendada kriitilisi keskkonnaprobleeme tipptasemel tehnoloogia abil. Beamline rohekiirendis suunatakse pea miljon eurot iduettevõtetele, kes tegelevad kemikaalide kasutamise vähendamise, materjaliteaduse ja ressursside väärindamisega.

Beamline kiirendi

„Kliimamuutuste pidurdamine eeldab uusi tehnoloogilisi lahendusi. Uued rohetehnoloogiad loovad eelduse ka Eesti majanduse kasvuks. Rohekiirendi aitab lahendusi katsetada ja turule tuua just nendes valdkondades, kus näeme Kliimaseaduse väljatöötamise aruteludes Eesti konkurentsieelist,” ütles kliimaminister Kristen Michal.

Programmi keskne aspekt on sügavate sidemete loomine idufirmade, tööstuse mentorite ja laiema cleantech-kogukonna vahel. Seetõttu oli programmi esimene samm kickstarterina onboarding nädal Tallinnas, et kaasata meeskonnad Eesti cleantech-ja startup-kogukonda. Tiimid said võimaluse kohtuda kohalike mentorite ja investoritega, meedia ja valdkonnaekspertidega, näiteks Lemonade Stand, 2C Ventures, Sunly Future Ventures, EstBANi liikmed, Äio Tech, Found.me mõningate külaliste seas. Need suhted mitte ainult ei rikasta ettevõtluse teekonda, vaid tagavad ka selle, et ettevõtted on hästi varustatud, et navigeerida turu ja keskkonna keerulistes probleemides. Kohtumised Eesti e-Residentsuse, SmartCapi, EAS ja KredExi ühendorganisatsiooni ning teiste organisatsioonidega onboarding nädala raames rõhutavad koostöövaimu, mis iseloomustab idufirmade saadavat kogemust Beamline kiirendist.

Beamline kiirendiprogrammis jätkavad:

Algaverse Mikrovetikatel baseeruv rohekeemia väetis, mis aitab suurendada toiduturvalisust, parandada muldade tootlikkust ja leevendada kliimamuutusi.

Clyza – Jätkusuutlik ja odavam ränikarbiidi kasvatamise lahendus pooljuhtide tootmiseks.

Enzum  Aitab Kesk-Euroopa ja Põhjamaade taastuvenergiaallikatest energiatootjatel vähendada energiasalvestussüsteemide kulusid kuni 40%.

Funki  – Seentest toodetud valgutooted, mis on jätkusuutlikuks alternatiiviks loomsele toorainele.

Heliosync  – Muudab kontsentreeritud päikeseenergia vähemalt 25% tõhusamaks.

Myceen – Süsiniknegatiivsed ehitusmaterjalid seenemütseelist ja tööstusjäätmetest.

Nanosci – Patenteeritud fotokatalüütilised nanomaterjalid, mis puhastavad õhku sudust, vähendavad haiguste levikut ja toidujäätmeid.

pro1NANOSolutions – Nanotehnoloogial põhinevad veefiltrid vees olevate raskemetallide kinni püüdmiseks, et leevendada veereostuse, -puhastuse ja energiakriisi.

ProtiumTech – Roheline lahendus energia haldamiseks ja salvestamiseks.

Smagry – Revolutsiooniline kohapealne mullaanalüüs laboratoorse täpsusega, mis on 10 korda odavam kui konkurentidel.

SonoPlasmaH2 – Rohelise vesiniku tootmisüksus, mis vähendab vesiniku tootmise maksumust kahekordselt.

Sutu – Pillirool baseeruv biopolümeer, mis asendab plastikut ja aitab näiteks kaarditootjatel vähendada oma toote jalajälge 13 korda.

Vetik  Merevetikapõhised biostimulaatorid põllumajandusse, mis suurendavad taimede kasvu jätkusuutlikul ja rohelisemal viisil.

 

Mary Boryslawska, Enzumi asutaja ja tegevjuht, programmis osaleja: „Suur tänu Beamline meeskonnale selle programmi korraldamise eest. Oleme juba saanud nii palju uut informatsiooni ja ootame huviga meie koostöö jätkamist. Suur tänu!"

Erki Ani, Sunly Future Ventures’i juhtivpartner: Beamline on cleantech süvatehnoloogia programmis osalevate iduettevõtetega saavutanud tõelise kõrgtehnoloogilise taseme. Oli väga vägev kohtuda eesrindlike ettevõtjatega nende varajases arengufaasis ja näha sära nende silmis, kui nad kujutavad ette tulevikku - see on just see, mida Sunly Future Ventures kõige enam mõjukates idufirmades otsib. Ma ootan huviga nende idufirmade edusamme ja tulemusi, et hoida piirkonna kasv cleantech’i valdkonnas hädavajalikus tempos.”

Programmi keskmes on visioon võimestada iduettevõtteid, kes on spetsialiseerunud materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamise fookusvaldkondadele. Põhjaliku toetuse kaudu pakub Beamline Acceleratori süvatehnoloogia programm osalusvaba rahastamist toote- ja äriarendusteenuste jaoks, mille väärtus on kuni 100 000 eurot ühele iduettevõttele. Selle ainulaadse toetuse eesmärk on kiirendada osalevate ettevõtete kasvu ja edu, aidates neil saavutada märkimisväärseid verstaposte tehnoloogia valmiduse ja investeeringute kaasamise osas.

Jana Budkovskaja, Beamline kiirendi tegevjuht: Oleme uskumatult uhked nähes meie riigi pühendumust teadusmahukatele tehnoloogiatele ja näidates valmidust toetada selliseid startup'e. Beamline kiirendile usalduse andmine selles teekonnas on tunnistus usust meie võimesse edendada murrangulisi innovatsioone. Lisaks Beamline’i kiirendi võimestamisele rõhutab see koostöö ka teedrajavate tehnoloogiate üliolulist tähtsust jätkusuutliku tuleviku kujundamisel."

Beamline kiirendi süvatehnoloogia programm on toetatud KIKi (Keskkonnainvesteeringute Keskus) poolt Eesti taastekava raames, mida rahastab Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF). See algatus on tunnistus Eesti proaktiivsest lähenemisest rohetehnoloogia arendamisele, nõuandva nõukogu järelevalve all, mis koosneb Eesti Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kliimaministeeriumi jt isikutest, tagades programmi kooskõla riiklike ja keskkonnaalaste eesmärkidega. Kuna programm jõuab 2024. aasta lõpus kulminatsioonini, suureneb jätkuvalt ootus, millist mõju need idufirmad avaldavad oma valdkonnas ja laiemalt üldisel keskkonnamaastikul. Beamline kiirendi jääb pühendunuks nende ettevõtmiste toetamisele igal sammul, sillutades teed puhtamale, rohelisemale tulevikule.

Beamline kiirendi

Beamline'i korraldatava rohekiirendi kohta saab rohkem informatsiooni SIIT.