Skip to content
Vaegnägijatele

Iduettevõtted saavad kandideerida energeetika, ehituse ja kliimakindluse arengukiirendisse

KIKi elluviidav projekt
Beamline kiirendi Foto: Beamline

KIK sõlmis lepingu energeetika, ehituse ja kliimakindluse arengukiirendi korraldamiseks ühispakkujate Beamline’i, Tartu Teaduspargi ja Baltic Innovation Agency’ga, kes hakkavad pakkuma arenguprogrammi iduettevõtetele rohetehnoloogiliste lahenduste arendamisel ning erainvesteeringute kaasamisel.   

Väiksem keskkonnajalajälg on tänapäevases ettevõtluskeskkonnas üha selgem konkurentsieelis. Selleks, et energeetika, ehituse ja kliimakindluse valdkondades uue toote või teenuseni jõuda, läheb aga tavaliselt hulk aega ja raha. Aitame sellele protsessile hea meelega kaasa. Ootame huviga lennukaid ideid, mis meie majandusel keskkonnasäästlikult kasvada aitavad,“ ütles Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga.

KIKi arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg rõhutas, et kliimamuutuste mõju on tänaseks avaldumas Eestis nii nagu kogu maailmas ja innovaatilised lahendused nendega toimetulekuks on väga vajalikud. „Äärmuslikud ilmastikunähtused, ressursside ammendumine ning majanduslikud ja sotsiaalsed väljakutsed nõuavad süsteemset muutust, aga ka läbimurdelisi lahendusi. Taaste- ja vastupidavusrahastu toel korraldatav arengukiirendi keskendub uute nutikate rohetehnoloogiliste lahenduste loomisele, mis aitavad leevendada kliimamuutuste mõju ning suurendada energia- ja ressursitõhusust,” lisas Sulg.  

Kiirendi keskendub kolmele teemale:  

  • Energeetikavaldkonnas toetatakse uuenduslikke lahendusi, mis suurendavad energiatõhusust, kasutavad ära taastuvenergia potentsiaali ning tagavad energiasüsteemide varustuskindluse. Lisaks keskendutakse kogukonnaenergeetikale ja energiasalvestusele, et luua jätkusuutlikum energiamajandus.  

  • Ehitusvaldkonnas on vajalik keskenduda keskkonnasäästlikele põhimõtetele projekteerimisest kuni renoveerimiseni. Arengukiirendi toetab ringmajanduslikke ehituslahendusi, digitaalset planeerimist ning e-ehitust, et vähendada ehitustegevuse keskkonnamõju ja suurendada hoonete energiatõhusust.  

  • Kliimakindluse valdkonnas saavad iduettevõtted arendada uusi rohelahendusi, et tõsta riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi võimet ning valmidust kliimamuutustega kohaneda. Oluline on leida innovaatilisi viise, mis aitaksid toime tulla ekstreemsete ilmastikunähtustega (nt orkaanid, üleujutused, metsatulekahjud), võidelda veepuudusega ning luua kliimakindla taristu lahendused.  

Väiksem keskkonnajalajälg on tänapäevases ettevõtluskeskkonnas üha selgem konkurentsieelis. Ootame huviga lennukaid ideid, mis meie majandusel keskkonnasäästlikult kasvada aitavad.

Jaanus Uiga, Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler

Beamline’i kiirendi juhi Jana Budkovskaja sõnul algab kiirendisse kandideerimine 24. mail ja kestab kuni septembri lõpuni. „Kiirendi aitab paika panna iduettevõtte ärimudeli, et toode või teenus jõuaks õige sihtgrupini ja ettevõtte kasv oleks kiire. Investorite jaoks teeb just see ühe iduettevõtte huvitavaks. Koos partneritega Tartu Teaduspargist ja Baltic Innovation Agency’st anname iduettevõtetele hoogu juurde, et nad jõuaks erainvesteeringute kaasamiseni. Lisaks on Beamline üleeuroopalise asutuse EIT InnoEnergy kohapealne esindaja Baltikumis, mis koordineerib energeetikavaldkonna võrgustikku ja investeerib iduettevõtetesse,” lisab Budkovskaja. 

Kiirendi läbiviijad aitavad iduettevõtteid toote või teenuse tehnoloogilisel arendamisel ning koolitavad neid ettevõtlusalastel teemadel, samuti aitavad kaardistada võimalikke rahastusallikaid ja lihvida raha kaasamiseks vajalikke oskusi. Iduettevõtete arenguvajadustele lähenetakse võimalikult personaalselt, olulist rolli mängivad eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad teekonnal.  

Eesti ja Euroopa Liit on astunud olulise sammu, et tegeleda kliimakriisi ja muude ülemaailmsete väljakutsetega, eraldades kolm miljonit eurot rohekiirenditele. Kokku toimub Eestis kuni 2026. aastani viis temaatilist arengukiirendit rohetehnoloogia ettevõtetele. Tänaseks on käimas kaks arengukiirendit: esimene keskendub materjaliteadusele, ressursside väärindamisele ja kemikaalide kasutuse vähendamisele ning teine on suunatud kohaliku elukeskkonna nutikatele lahendustele. Kandideerimine on avatud kolmandasse, liikuvuse ja logistika arengukiirendisse ning energeetika, ehituse ja kliimakindluse kiirendisse kandideerimine algab 24. mail. Metsa, mulla, elurikkuse ja maakasutuse kiirendi korraldaja on veel selgumisel. Rohkem infot kiirendite kohta leiab KIKi kodulehelt.  

Ühtlasi on kuni 31. maini KIKis avatud ka toetuse taotlemise võimalus avatud voorus rohetehnoloogilistele iduettevõtetele prototüüpide arendamiseks ja rohetehnoloogiate katsetamiseks. Toetuse abil saavad iduettevõtted luua kestvaid praktilisi lahendusi, mis lahendavad keskkonna- ja kliimaväljakutseid. Rohkem infot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt.   

Hanked ja taotlusvoor viiakse läbi Eesti taastekava raames Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.   

Kontakt

Pressikontakt

Rohetehnoloogia iduettevõtete arendusteenused