Skip to content
Vaegnägijatele

Peatselt saavad avalöögi kaks rohetehnoloogia arengukiirendit

KIKi elluviidav projekt
Negavatt Foto: Negavatt

KIK sõlmis hankelepingu kahe arengukiirendi korraldajaga, kes pakuvad rohetehnoloogia iduettevõtetele tehnoloogia ja äriarendamise teenuseid ning aitavad iduettevõtetel jõuda kiiremini erainvesteeringute kaasamiseni. Materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamisele keskenduvat kiirendit korraldab Beamline. Kohaliku elukeskkonna tarkade lahenduste kiirendit korraldavad ühiselt Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Baltic Innovation Agency ja Energex Energy Experts.

Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna nõuniku Aire Rihe sõnul läbib majandus paljudes valdkondades struktuurseid muutusi, et mahtuda looduse piiridesse ja muutuda jätkusuutlikumaks. „Väiksem keskkonnajalajälg on ka konkurentsieelis, sest muutused on paratamatud ja juba eelistatakse eksporditurgudel ja finantssektoris rohelist. Just meie enda välja arendatud roheideed panustavad kohalike väljakutsete lahendamisse ja omavad potentsiaali, et ehitaksime roheüleminekut üles enda parimate teadmiste edendamise ja kohaliku konkurentsivõime kasvu kaudu,“ ütleb Rihe ja lisab: „Arengukiirendite korraldamisega ulatame lennukatele roheideedele abikäe ja anname iduettevõttetele vajalikud teadmised ja tööriistad oma ideede välja arendamiseks.“

KIKi roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens toob iduettevõtete puhul esile nende innovatsiooni ja loovust. „Iduettevõtted julgevad võtta suuremaid riske, mõtlevad sageli väljaspool traditsioonilisi raame, ning katsetavad ideid, mis võivad tuua edasiviivaid lahendusi tänastele väljakutsetele keskkonnavaldkonnas. Kõik kiirendites osalevad ettevõtted peavad tegema arenguhüppe ja edukamatelt programmis osalejatelt ootame nii rohetehnoloogia lahenduste katsetamist reaalsetes oludes kui ka erainvesteeringute kaasamist,” sõnab Gredzens.

Kõik kiirendites osalevad ettevõtted peavad tegema arenguhüppe ja edukamatelt programmis osalejatelt ootame nii rohetehnoloogia lahenduste katsetamist reaalsetes oludes kui ka erainvesteeringute kaasamist

Laura Gredzens, KIKi roheinnovatsiooni projektijuht

Mõlema kiirendiga on seotud olulised väljakutsed, mida tuleb kliimamuutustega kohanemiseks lahendada. Kiirendi läbiviija aitab iduettevõtteid nii oma toote või teenuse tehnoloogilisel arendamisel ning koolitab neid ettevõtlusalastel teemadel, samuti aitab kaardistada võimalikke rahastusallikaid ja lihvida raha kaasamiseks vajalikke oskusi. Kiirendites lähenetakse iduettevõtete arenguvajadustele võimalikult personaalselt, olulist rolli mängivad eksperdid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad teekonnal.

Esimeses rohekiirendis arendatakse rohetehnoloogia tooteid või teenuseid lähtudes materjaliteaduse parimatest praktikatest. Lisaks leitakse uusi võimalusi ressursside väärindamiseks ja probleemsete ainete kasutuse vähendamiseks, nende kestlikumaks kasutamiseks või asendamiseks ohutumatega. Arengukiirendit korraldab Beamline kiirendi, kes aitab igapäevaselt arendada puhaste tehnoloogiatega tegelevaid iduettevõtteid.

Beamline’i kiirendi juhi Jana Budkovskaja sõnul saab kiirendisse kandideerima hakata juba sel sügisel. „Kiirendisse ootame kandideerima iduettevõtteid, kes arendavad nii riist- kui ka tarkvaralisi tooteid või teenuseid just materjaliteaduse, ressursside väärindamise või kemikaalide kasutamise vähendamise valdkonnas. Kiirendisse pääsenud ettevõtetele pakume toote- ja äriarenduse teenuseid kuni 100 000 euro väärtuses,” lisab Budkovskaja. 

Teises rohekiirendis arendatakse uusi rohetehnoloogilisi lahendusi kohaliku elukeskkonna edendamiseks. Kiirendis lahendatakse kohaliku tasandi strateegilisi, ruumilisi, digitaalseid ja logistilisi keskkonnahoiu ja kestlikuma majandamisega seotud väljakutseid. Näiteks võivad kiirendisse kandideerida iduettevõtted, kes soovivad leida nutikaid lahendusi kohaliku tasandi elurikkuse hoidmisel ja mitmekesistamisel, strateegilises planeerimistegevuses ja maakasutuses, energiatarbimises, liikuvuse, jäätmete kogumise ja ringlussevõtu korraldamisel, ruumiplaneerimises ja ehituses, veemajanduses ja ka kodanike teadlikkuse ja käitumise mõjutamisel. Kiirendi korraldamiseks ühendasid jõud Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Baltic Innovation Agency ja Energex Energy Experts ning kiirendisse saab kandideerida tuleval aastal.

Hetkel otsib KIK hankega ka liikuvuse ja logistika fookusvaldkonna arengukiirendi korraldajat, kes osutaks arenguprogrammis iduettevõtetele tehnoloogia ja äriarendamise teenuseid. Arengukiirendis saavad iduettevõtted arendada näiteks vajadus- ja tellimuspõhist ühistransporti ja linnaliiklust toetavaid kergliikureid ning töötada välja lahendusi nii erinevate liikumisviiside ühendamiseks kui ka jalgsi liikumise populariseerimiseks. Täpsemalt leiab hankeinfo Riigihangete registrist siit ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. novembril 2023 kell 12.00.  

Kokku toimub Eestis kuni 2026. aastani viis erinevat arengukiirendit rohetehnoloogia ettevõtetele, üks arengukiirendi hange on plaanis avada veel sel aastal ja viimane hange on plaanitud 2024. aasta esimesse kvartalisse. Peatselt avab KIK paralleelselt ka toetuse iduettevõtetele prototüüpide arendamiseks ja rohetehnoloogiate katsetamiseks.

Hankeid viiakse läbi Eesti taastekava raames Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

Kontakt

Pressikontakt

Lisainfo