Skip to content
Vaegnägijatele

KIK otsib energeetika, ehituse ja kliimakindluse arengukiirendi eestvedajat

KIKi elluviidav projekt
Negavati konkurss Foto: KIK

KIK otsib rohetehnoloogia arengukiirendi korraldajat iduettevõtetele. Energeetikale, ehitusele ja kliimakindlusele keskenduva arengukiirendi ülesanne on aidata kaasa keskkonnahoidlike rohelahenduste väljaarendamisele ja erainvesteeringute kaasamisele. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. jaanuaril 2024.

Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna nõuniku Aire Rihe sõnul läbib majandus paljudes valdkondades struktuurseid muutusi, et mahtuda looduse piiridesse ja muutuda jätkusuutlikumaks. „Kestlike erainvesteeringutega saame lahendada suuri väljakutseid energeetika, ehituse ja kliimakindluse valdkondades. See on oluline samm kestlikuma ja kiirema majanduskasvu suunas, suurendades samal ajal konkurentsivõimet. Väiksem keskkonnajalajälg on konkurentsieelis, sest rohelised lahendused on juba muutumas eelistatuks eksporditurul ja finantssektoris. Riigi toetus aitab meil tuua välja meie tugevused rohelises valdkonnas ning loodame leida uuenduslikke ideid ja võimalusi, mis sellised erainvesteeringud kaasa tõmbaks,“ rõhutab Rihe. 

KIKi roheinnovatsiooni projektijuhi Laura Gredzensi sõnul aitavad arengukiirendid uudseid rohetehnoloogiaid kiiremini turule tuua. „Meie eesmärk on leida jätkusuutlikke lahendusi kliimamuutuste leevendamiseks ja nende mõjuga tegelemiseks. Energeetika, ehituse ja kliimakindluse valdkonnad vajavad keskkonnasäästlikke ja ringmajanduslikke lahendusi. Arengukiirendi saab iduettevõtteid toetada nii nõustamise, finantside leidmise kui kontaktvõrgustikuga,“ lisab Gredzens.

Hanke võitja ülesanne on korraldada arengukiirendi iduettevõtetele ning viia läbi arenguprogramm, mille käigus tuleb iduettevõtetele pakkuda tehnoloogia ja äriarendamise teenuseid. Kiirendites lähenetakse iduettevõtete arenguvajadustele võimalikult personaalselt. Olulist rolli mängivad eksperdid ja mentorid, kes jagavad praktilisi nõuandeid ning toetavad  toodete ja teenuste arendamist.

Kiirendi keskendub kolmele teemale. Esimene neist on energeetika. 2030. aastaks peab 65 % kogu Eestis toodetavast energiast pärinema taastuvatest allikatest ja selle arengu kiirendamine on prioriteet. Uute rohetehnoloogiliste lahenduste arendamine on oluline ka energiajulgeoleku ja energia kättesaadavuse tagamiseks. Iduettevõtted saavad luua lahendusi energiasalvestuseks, energiakasutuse juhtimiseks ja hoonete energiatõhususe parandamiseks ning arendada tehnoloogiaid, mis suurendavad energiasüsteemide vastupanuvõimet häiretele ja katkestustele jpm.

Energeetika, ehituse ja kliimakindluse valdkonnad vajavad keskkonnasäästlikke ja ringmajanduslikke lahendusi. Arengukiirendi saab iduettevõtteid toetada nii nõustamise, finantside leidmise kui kontaktvõrgustikuga.

Laura Gredzens, KIKi roheinnovatsiooni projektijuht

Teine kiirendi fookusteema on ehitus. Ehitussektor liigub ringmajanduse põhimõtete poole ning keskendub keskkonnasäästlikele ehitusmaterjalidele ja -tehnoloogiatele. Iduettevõtted saavad arengukiirendis arendada näiteks energiatõhusaid ja ringmajanduslikke ehituslahendusi, sh materjalide osas. Oodatud on ka erinevad digilahendused, näiteks hoonete jälgimis- ja juhtimissüsteemid, ehitusprotsesside optimeerimise lahendused, nt ka ehitus-lammutusjäätmete teemal, digitaalsed planeerimis- ja disainilahendused ehitise või rajatise materjalipasside väljakujundamiseks. 

Kolmas teema on kliimakindlus. Äärmuslike ilmastikunähtuste, veepuuduse ning tõusva mereveetaseme tingimustes on kliimakindlus eluliselt tähtis. Iduettevõtted saavad välja töötada uudseid veekäitluse ja -säästmise tehnoloogiaid, täiustatud hoiatussüsteeme ekstreemsete ilmastikunähtuste jaoks ning muid nutika taristu lahendusi. Eraldi tähelepanu all on planeerimisel looduspõhiste lahendustega arvestamine ning rohelahenduste mõju hindamine.

Kokku toimub Eestis kuni 2026. aastani viis erinevat arengukiirendit rohetehnoloogia ettevõtetele. Kahe arengukiirendi korraldajad on juba teada. Materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamisele keskenduvat kiirendit korraldab Beamline. Kohaliku elukeskkonna tarkade lahenduste kiirendit korraldavad ühiselt Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Baltic Innovation Agency ja Energex Energy Experts. Varsti selgub ka liikuvuse ja logistika arengukiirendi korraldaja. Viies ja ühtlasi viimane hange on plaanitud 2024. aasta esimesse kvartalisse. 

Peatselt avab KIK ka toetuse iduettevõtetele prototüüpide arendamiseks ja rohetehnoloogiate katsetamiseks. Selle eesmärk on juba stardivalmis ideid kiirendada nii, et tekiks praktiline väljund, mida saab ettevõtluses kasutada.

Hankeid viiakse läbi Eesti taastekava raames Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest ning need on suunatud rohetehnoloogiate arendusprogrammide elluviimisele.

Kontakt

Pressikontakt

Rohetehnoloogia iduettevõtete arendusteenused