Skip to content
Vaegnägijatele

Märgised ja sertifikaadid

KIK omab Kaugtöö tegija, Annetame aega ning Võõras sõber märgist. Samuti oleme liitunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega.

 

Kaugtöö tegija

Kaugtöö tegija on märgis, mis näitab, et KIK soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele.

Targa Töö Ühing ning Personalijuhtimise Ühing PARE annavad märgist välja kolmeks aastaks, mida saab omakorda pikendada. Kokku on Eestis märgis 195 organisatsioonil, ettevõttel ja asutusel. 

 

 

Annetame aega

KIK kuulub „Annetame aega“ võrgustikku, mille eesmärk on anda töötajatele aastas vähemalt üks tasustatud vaba päev heategevuseks.

Meie annetame üldjuhul aega kogu kollektiiviga maikuus KIKi sünnipäeval. 2022. aastal võttis meid vastu Pärnu Linn, kus koos tulevaste kolleegidega Erametsakeskusest koristasime sealse jõe kaldaid. Varasemalt oleme aidanud teha Kehtna staadioni heakorratöid, taasatnud Keilas puisniitu, värvinud Klooga kultuurimaja ning istutanud metsa nii riigi- kui ka erametsas.

 

Võõras sõber

Hooliva tööandjana oleme loonud võimaluse töötajatele pöörduda psühholoogi poole, et vajadusel rääkida oma muredest professionaalse nõustajaga ja saada tuge enne, kui probleemid üle pea kasvavad. See teenus lubab meil kasutada Võõras sõber märgist

Tegemist on nõustamisteenusega, mis on tööandja jaoks anonüümne, st teenust kasutanud töötaja nimi ning visiidil jagatud info jääb töötaja ja nõustaja vahele.

 

Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkulepe

2022. aasta kevadel liitusime koos 23 asutusega sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega.

Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda. KIK on varasemalt rahastanud sotsiaalseid ettevõtteid ja/või nende toetajaid. Ühtlasi saame aidata tagada läbipaistvust sotsiaalsete ettevõtete ärimudelistes ja ennetada rohepesu, suunata sotsiaalkeskkondlike probleemide lahenduste teket ning aidata laiemalt kaasa võrgustamisele ja infovahetusele.

Kokkuleppe tulemusena sündis koostööpuu, mis illustreerib ühist tahet luua jätkusuutlikku ühiskonda.