Skip to content
Vaegnägijatele

Märgised ja sertifikaadid

KIK omab Kaugtöö tegija, Annetame aega ning Võõras sõber märgist. Samuti oleme liitunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega.

KIK omab Kaugtöö tegija, Annetame aega ning Võõras sõber märgist. Samuti oleme liitunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega.

 

ISO

ISO 27001 - infoturbe juhtimissüsteem tagab organisatsiooni teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja turvalisuse.
ISO 27001 sertifikaadi olemasolu annab kindlustunnet nii KIKi klientidele, töötajatele kui ka kõigile partneritele, et KIK tegeleb kõikide enda kasutuses olevate andmete turbega tõsiselt ja on rakendanud sobivad kontrollid teabe kaitsmiseks.

KIK rakendab ISO 27001 infosüsteemide halduse süsteemi (ISMS) kogu organisatsiooni ulatuses, mille alla kuuluvad kõik IT protsessid, varad ja töötajatega seonduv.

ISO 27001 sertifikaat on laialt tunnustatud nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Tegemist on infoturbe juhtimissüsteemiga, mis tagab organisatsiooni teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja turvalisuse. KIKi ISO 27001 sertifikaadi leiab siit.

 

VEF logo

Vastutustundliku ettevõtluse sertifikaat ja kuldtaseme märgis tähistab, et KIK on teadlikult vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, süsteemsust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Asutus on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna teiste organisatsioonide või seotud osapoolte seas laiemalt. 

 

Kaugtöö tegija

Kaugtöö tegija on märgis, mis näitab, et KIK soosib paindlikke tööviise ja on sellega eeskujuks ka teistele.

Targa Töö Ühing ning Personalijuhtimise Ühing PARE annavad märgist välja kolmeks aastaks, mida saab omakorda pikendada. Kokku on Eestis märgis 195 organisatsioonil, ettevõttel ja asutusel. 

 

Annetame aega

KIK kuulub „Annetame aega“ võrgustikku, mille eesmärk on anda töötajatele aastas vähemalt üks tasustatud vaba päev heategevuseks.

Meie annetame üldjuhul aega kogu kollektiiviga maikuus KIKi sünnipäeval. 2022. aastal võttis meid vastu Pärnu Linn, kus koos tulevaste kolleegidega Erametsakeskusest koristasime sealse jõe kaldaid. Varasemalt oleme aidanud teha Kehtna staadioni heakorratöid, taasatnud Keilas puisniitu, värvinud Klooga kultuurimaja ning istutanud metsa nii riigi- kui ka erametsas.

 

Võõras sõber

Hooliva tööandjana oleme loonud võimaluse töötajatele pöörduda psühholoogi poole, et vajadusel rääkida oma muredest professionaalse nõustajaga ja saada tuge enne, kui probleemid üle pea kasvavad. See teenus lubab meil kasutada Võõras sõber märgist

Tegemist on nõustamisteenusega, mis on tööandja jaoks anonüümne, st teenust kasutanud töötaja nimi ning visiidil jagatud info jääb töötaja ja nõustaja vahele.

 

Siia saab märgis

KIKi Tallinna kontoril on "Siia saab märgis", mille kasutaja väärtustab ligipääsetavust ning loob võrdsemaid võimalusi kõigi jaoks. Mitmevärviline märk on mõeldud just ühiskondlikele hoonetele, ametiasutustele, transpordile jms.  See märk sümboliseerib füüsilist ligipääsu ja on asukohapõhine.

 

Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkulepe

2022. aasta kevadel liitusime koos 23 asutusega sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega.

Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda. KIK on varasemalt rahastanud sotsiaalseid ettevõtteid ja/või nende toetajaid. Ühtlasi saame aidata tagada läbipaistvust sotsiaalsete ettevõtete ärimudelistes ja ennetada rohepesu, suunata sotsiaalkeskkondlike probleemide lahenduste teket ning aidata laiemalt kaasa võrgustamisele ja infovahetusele.

Kokkuleppe tulemusena sündis koostööpuu, mis illustreerib ühist tahet luua jätkusuutlikku ühiskonda.