Skip to content
Vaegnägijatele

Koostöö ja partnerlus

KIKi peamine ülesanne on leida tõhusad, praktilised lahendused Eesti looduskeskkonna kestlikuks kasutamiseks ja koos partneritega need ellu viia.

Keskkonnavaldkond on ühelt poolt lokaalne, sõltudes iga üksikisiku tegevusest, teisalt aga globaalne, kuna märkimisväärseid tulemusi saavutatakse vaid laiapõhjalise koostöö ja pingutusega.

KIKi roll on tuua kokku asjatundlikud osapooled ja teadmised ning leida partneritega koos vajalikud lahendused. 

Soovime olla tunnustatud partner, kes suudab olulisemates teemades orienteeruda, huvipakkuvaid koostöövorme luua ning tegevusi ellu viia.