Skip to content
Vaegnägijatele

Stiiliraamat ja logod

KIKi teenuste sisu on muutumises, mis eeldab ka sõnumi selguse huvides eristuvat märgisüsteemi. KIK ei ole enam pelgalt toetuse jagaja, vaid oleme asunud ka ise projekte ellu viima. Samuti ühinesime 1. jaanuaril 2023 Erametsakeskusega, mis tähendab uue valdkonna ja sihtgruppide lisandumist. Kõik see eeldab mõningast muutust ja eristamist KIKi korporatiivses identiteedis. 

KIKi stiiliraamat (pdf)

  • KIK toetab. KIKi toetuse saaja ülesanne on teavitada avalikkust saadud toetusest KIK toetab logoga
  • KIK organisatsioonKIKi tegemistest tervikuna ja üldiselt rääkimisel kasutame KIKi logo. 
  • KIK eramets. Seoses KIKi ja Erametsakeskuse ühinemisega lisandus KIKi teemade alla metsanduse valdkond. Selleks, et erametsanduse sihtgrupid leiaksid kergesti vajaliku info ja saaksid aru neile suunatud materjalidest, kasutame erametsa teemade puhul KIK eramets logo.
  • KIK elluviija. Toetuse vahendaja ülesannete kõrval on KIK koos heade partneritega asunud käivitama ja ellu viima erinevaid projekte. Selliste teemade puhul, kuhu KIK ise panustab, kasutame KIK elluviija logo. 
Kontakt