Skip to content
Vaegnägijatele

Nõukogu ja auditikomitee

KIKi kõrgem juhtimisorgan on nõukogu, kes kavandab organisatsiooni tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogus on üheksa liiget, kellest neli nimetab Riigikogu oma otsusega keskkonnakomisjoni ettepanekul ja neli liiget määrab keskkonnaminister, kellest üks määratakse rahandusministri ettepanekul. Keskkonnaminister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgi.

Nõukogu koosseis:

 • Madis Kallas
 • Andrus Umboja
 • Annely Akkermann
 • Igor Kravtšenko
 • Kalvi Kõva
 • Merike Saks
 • Rait Pihelgas
 • Tõnis Mölder
 • Valeri Korb
   

KIKi auditikomitee nõustab nõukogu raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise, eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomitee juhib siseauditi funktsiooni tööd.

Auditikomiteesse kuuluvad: 

 • Heli Jalakas (esimees)
 • Annely Akkermann
 • Igor Kravtšenko