Skip to content
Vaegnägijatele

Põhikiri ja strateegia

KIKi põhikiri on kinnitatud 22. detsembril 2022 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1-2/22/444.

KIKi strateegia määratleb organisatsiooni toimimise põhialused, et täita asutuse eesmärke parimal viisil ning seada selge alus organisatsiooni arendamiseks ja töökorralduseks nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis.