Skip to content
Vaegnägijatele

Jätkusuutlikkus

KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Seda missiooni saame ellu viia, kui oleme teadlikud oma mõjust ja juhime oma organisatsiooni, teenuseid ning portfelli vastutustundlikult, süsteemselt ja sihipäraselt ning lähtume heast rahvusvahelisest tavast. KIKi jätkusuutlikkuse raamistik sisaldab organisatsiooni tänaste mõjude kaardistust, ESG fookusteemasid ning tegevussuundade kujundamist.

KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Seda missiooni saame ellu viia, kui oleme teadlikud oma mõjust ja juhime oma organisatsiooni, teenuseid ning portfelli vastutustundlikult, süsteemselt ja sihipäraselt ning lähtume heast rahvusvahelisest tavast. KIKi jätkusuutlikkuse raamistik sisaldab organisatsiooni tänaste mõjude kaardistust, ESG fookusteemasid ning tegevussuundade kujundamist.

 

Jätkusuutlikkuse lubadus


Kahtlemata seisneb KIKi kõige suurem panus kestlikku arengusse KIKi toetuste ja teenuste portfelli mõjus.

Kõik KIKi meetmed avaldavad keskkonna heaks positiivset mõju ühiskonnale laiemalt - alates puhta joogivee kättesaadavaks tegemisest ja reovee puhastamisest, erinevate loodusobjektide korrastamisest, taastuvenergeetika ning ringmajanduse projektide elluviimisest kuni erinevate uuringute rahastamise, keskkonnateadlikkuse suurendamisega seotud tegevuste ning näiteks loodusmatkade korraldamiseni. Täpsemalt saab nende kohta infot KIKi kodulehelt toetuste lehelt ja elluviidavate projektide lehelt.

Kokku viime kõikidest rahastusallikatest rahastusperioodil 2021-2027 ellu erinevaid tegevusi 60 sekkumise raames kogumahus 546,6 miljonit eurot.