Skip to content
Vaegnägijatele

Tegevussuunad ja valdkonnad

KIKi tegevus jaguneb kolmeks strateegiliseks suunaks: 1) proaktiivne meetmete väljatöötamine, 2) täiendavate koostöö- ja rahastusvõimaluste leidmine, 3) asjalik teenusepakkumine keskkonna- ja kliimavaldkonnas. 

Tegevussuunad

KIKi toetatavad tegevused jagunevad kolme valdkonda: 1) ringmajandus ja ressursisääst, 2) energeetika ja liikuvus, 3) elurikkus ja kliima.