Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamist

Toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete ressursitootlikkust ning aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele. Meetmete väljatöötamist koordineerib Kliimaministeerium.

Toetuse info ÜF meetmes (taotlusvoor avatud)

Taotlusvoor Ühtekuuluvusfondist ettevõtete ressursitõhususe investeeringuteks avanes 30. aprillil kell 10.00.  Taotlusvorm oli avatud eeltäitmiseks alates 23.04.2024. 

Taotlusvooru infopäev toimus 17. aprillil, infopäeva salvestust saab järele vaadata SIIN. 

Ühtekuuluvusfondi meetme "Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027" määrus on vastu võetud 21.03.2024. Taotlusvooru eelarve summaks on 10 000 000 eurot, millest vähemalt 4 000 000 eurot suunatakse tootmisüksustele väljaspoole Tallinna ja Tartu regioone.  

Meetme eelarve kasutamine 20.06.2024Taotlusi (8)EelarveJääk

Ressursitõhususe investeeringute toetus ettevõtetele väljaspool Tallinna ja Tartu regioone

2 770 863,54  

4 000 000

1 229 136,46

Ressursitõhususe investeeringute toetus Tallinna ja Tartu regiooni ettevõtetele

1 322 380,006 000 000

4 677 620,00

Kokku

4 093 243,54 

10 000 000

5 906 756,46

 

Ressursitõhususe investeeringuteks toetuse taotlemise eelduseks on ressursiaudit. Selle kohta saab täpsemat infot lugeda siit

Taustinfot toetuse kohta lugeda Kliimaministeeriumi pressiteatest siit.

Taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on leitavad lehe paremas servas (Ühtekuuluvusfondi taoltusega seotud dokumendid). 

Kokku on 2021-2027 rahastusperioodist plaanis ettevõtete ressursitõhusust toetada 33,5 miljoni euroga, esimeses voorus on kavas rahastada projekte 10 miljoni euro ulatuses, hilisemate taotlusvoorude tingimused täpsustuvad 2024. aasta jooksul.

Kontakt
E-toetuse keskkond taotluse esitamiseks
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) toetuse andmise tingimused
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) taotluse ja hindamisega seotud dokumendid
RRF teavitusnõuded
RRF Infopäev 16. augustil 2022
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) meetme riigiabi koolitus (25.04.22 infopäeva salvestus)
ÜF Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027
Ühtekuuluvusfondi taotlusega seotud dokumendid
Toetusega seotud dokumendid (2021-2027)
Struktuuritoetuste (2021-2027) õigusaktid
Struktuuritoetuste (2021-2027) teavitusnõuded
ÜF 17.04.24 infopäeva materjalid
"Ei kahjusta oluliselt" ja kliimakindluse hindamisega seotud dokumendid
Võrdsete võimaluste edendamise digitööriist
Hanked
Edulood