Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Toetame ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamist.

Taotlusvoor ei ole avatud ning Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetust saanud projektid on elluviimisel.  

Toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetame ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. 

Toetust anname  „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuste „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” ja "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetust anname Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.
 

Kontakt

Finantsteemad

E-toetuse keskkond
Toetuse andmise tingimused
Toetuse ja hindamisega seotud dokumendid
Hanked
Struktuuritoetuste (2014-2020) õigusaktid
Struktuuritoetuste (2014-2020) teavitusnõuded
25.04 infopäeva salvestus
Edulood