Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursitõhusus

Staatus

Avanemas
Elluviimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame ettevõtete tootmise ressursikasutuse tõhustamist.

Taotlusvoor taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest avaneb 4. märtsil 2024.

Taotlusvorm on E-toetuse keskkonnas avatud eeltäitmiseks 19. veebruarist. Taotlusi saab esitada alates 4. märtsist kella 10.00-st. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse vooru eelarve ammendumiseni. Tegu on väikesemahulise vooruga, taotlusvooru eelarve on 2 849 691 eurot, millele võib lisanduda teistest projektidest vabanev raha.

Millele saab toetust taotleda? 

  • ressursitõhusa lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks; 
  • seadmete soetamiseks või väljavahetamiseks uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu; 
  • seadmete soetamiseks, et kasutada oma tootmisjääke ja vähendada esmase ning suurendada teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis; 
  • ressurssi säästva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse kasutuselevõtuks. 

Toetuse andmise tingimuste määrust on varasemaga võrreldes muudetud - minimaalne toetuse summa on 200 tuhat eurot ja maksimaalne 500 tuhat eurot, vara säilitamise kohustust pikendati viie aastani. 

Taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on leitavad lehe paremas servas. 

 

Taotlusvoor Ühtekuuluvusfondist ettevõtete ressursitõhususe investeeringuteks on ettevalmistamisel.   Ühtekuuluvusfondi ressursiinvesteeringute meetme toetuse andmise tingimuste määruse eelnõu leiab eelnõude infosüsteemist. Tegemist on eelnõuga ja selles olevad tingimused võivad muutuda. Meedet saab asuda rakendama ja taotlusvooru läbi viia pärast riigi jäätmekava heakskiitmist, eeldatavasti 2024. a II kvartalis. Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda Kliimaministeeriumi pressiteatest siit.

Taotlemiseks vajalikud dokumendivormid on leitavad lehe paremas servas. Hetkel on seal varasemates voorudes kasutatud vormid ja need võivad osaliselt muutuda, ajakohased vormid avaldatakse hiljemalt taotlusvormi eeltäitmise ajaks.

Kokku on 2021-2027 rahastusperioodist plaanis ettevõtete ressursitõhusust toetada 33,5 miljoni euroga, esimeses voorus on kavas rahastada projekte 10 miljoni euro ulatuses, hilisemate taotlusvoorude tingimused täpsustuvad 2024. aasta jooksul.

Taotlemise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Ressursitõhususe investeeringuteks toetuse taotlemise eelduseks on ressursiaudit. Selle kohta saab täpsemat infot lugeda siit

Toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete ressursitootlikkust ning aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele. Meetmete väljatöötamist koordineerib Kliimaministeerium.

Kontakt
E-toetuse keskkond
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) toetuse andmise tingimused
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) taotluse ja hindamisega seotud dokumendid
RRF teavitusnõuded
RRF Infopäev 16. augustil 2022
Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) meetme riigiabi koolitus (25.04.22 infopäeva salvestus)
Ühtekuuluvusfondi taotluse ja hindamisega seotud dokumendid (kavandatava taotlusvooru esialgsed versioonid, mis võivad muutuda)
Toetusega seotud dokumendid (2021-2027)
Struktuuritoetuste (2021-2027) õigusaktid
Struktuuritoetuste (2021-2027) teavitusnõuded
Hanked
Edulood