Skip to content
Vaegnägijatele

Ettevõtete ressursiauditid

Staatus

Planeerimisel

Rahastusallikas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)

Toetame ettevõtete ressursiauditite läbiviimist.

Kliimaminister on 11.10.2023 määrusega nr 61 kehtestanud toetuse andmise tingimused meetmesEttevõtete ressursiauditite toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027 kuid taotlusvoor avatakse pärast riigi jäätmekava heakskiitmist.

Taotlusvooru ettevalmistamisega tegeletakse ning vooru avamisest teavitatakse eraldi.

Infot ressursitõhususe meetmete, koolitatud audiitorite ja tehtud auditite kohta leiab Kliimaministeeriumi ringmajanduse veebilehelt

 

Infot varasemate ressursiauditi taotlusvoorude kohta leiab KIKi ettevõtete ressursitõhususe meetmete lehelt.

Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja toetuse töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga. 

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Infot ressursitõhususe meetmete, koolitatud audiitorite ja tehtud auditite kohta