Skip to content
Vaegnägijatele

KIK liitus sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega

KIK kui asutus
KIK liitus sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega Foto: SEV

KIK allkirjastas koos 23 organisatsiooniga kolmest erinevast sektorist sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppe. Tegemist on esimese sellelaadse koostöökokkuleppega, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda. 

Sotsiaalsed ettevõtted (SE) on ettevõtted, mille põhieesmärgiks on luua positiivset mõju ühiskonda. SE-d müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks, sh tegutsevad kestlikel ja keskkonnakaitselistel eesmärkidel. SE ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest panustamist inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIKi põhikirjalistel eesmärkidel on ühisosa sotsiaalse ettevõtluse arenguga Eestis. Oleme rahastanud sotsiaalseid ettevõtteid ja/või nende toetajaid. Ühtlasi saab KIK aidata tagada läbipaistvust sotsiaalsete ettevõtete ärimudelistes ja ennetada rohepesu, suunata sotsiaalkeskkondlike probleemide lahenduste teket ning aidata laiemalt kaasa võrgustamisele ja infovahetusele.

Põhjala tehases 10. mail toimunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengupäeval loodi ühine koostööpuu, mis illustreerib ühist tahet luua jätkusuutlikku ühiskonda. 

Koostöökokkuleppega liitusid:

 1. Baltic Innovation Agency
 2. EASi ja KredExi ühendasutus
 3. Estonian Business School
 4. Heateo Sihtasutus
 5. Keskkonnaministeerium
 6. Keskkonnainvesteeringute Keskus
 7. Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 8. Maaeluministeerium
 9. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
 10. Põhjala tehas
 11. SEB Pank
 12. Siseministeerium
 13. Sotsiaalministeerium
 14. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 15. Tallinna linn
 16. Tallinna Tehnikaülikool
 17. Tallinna Ülikool
 18. Tartu linn
 19. Tartu Ülikool
 20. Vabaühenduste Liit
 21. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
 22. VIVITA
 23. Võrumaa Arenduskeskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osapooled leppisid kokku teha koostööd neljas valdkonnas:

 • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud elluviimine;
 • Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv arendamine ja toetamine;
 • Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate rahastusmeetmete arendamine;
 • Valdkondlike uuringute teostamine ja analüüs.
Kontakt