Skip to content
Vaegnägijatele

KIK ning Eesti Linnade ja Valdade Liit sõlmisid koostöölepingu

KIK kui asutus
ELVL koostööleping Foto: KIK

KIK ning Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) sõlmisid 13. aprillil Linnade ja valdade päevadel hea tahte lepingu, et koos toetada kohalikke omavalitsusi keskkonna- ja kliimateemade juhtimisel.

Esimese praktilise tegevusena kuulutati välja eile, 12. aprillil koos ELVLi ja Tallinna linnaga omavalitsusjuhte kaasav rohepöörde koostöövõrgustik R-klubi.

„Mõned kohalikud omavalitsused on juba astunud teadlikke samme rohepöörde suunas, kuid enamikul pole veel oma teekaarti selleks koostatud. Tihti jääb see oskuste ja teadmiste, aga ka igapäevase elukorralduse taha,“ sõnab ELVLi aseesimees Mihkel Juhkami.

„Tegelikult on rohepööre võimalus, et teha arenguhüpe ja pakkuda oma elanikele paremat elukvaliteeti. Kindlasti ei ole kohalikud omavalitsused selles üksi. Näeme vajadust neid keskselt toetada, sh võimalust saada kasu konsultatsioonidest, näidetest ja arendusprojektidest, mis on juba Eestis, aga ka teistes riikides hästi toiminud. Seetõttu on koostööleping KIKiga väga oluline, sest riik saab siin olla sisuline partner, et mõelda ja teha koos,“ lisab Juhkami.

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et kliimaneutraalsusele ülemineku üks peamisi märksõnu on „koostöö“, mis saab toimida ainult riigi, omavalitsuste, erasektori ja kogukondade ühise jõupingutusena. „Kohalik omavalitsus teab oma piirkonna väljakutseid ja võimalusi ning on elanike ja ettevõtete lähim suunaja. Seetõttu on oluline, et omavalitsustel oleks keskne partner, kelle abil oma teadmisi suurendada, aga ka teistele jagada,“ selgitab Treier.

Kuid lisaks tavapärasele toetuste jagamisele soovime olla riigi ja omavalitsuste vahel strateegiliste vajaduste koondaja ja võimalike arendusprojektide taimelava, millele kindlasti see koostööleping kaasa aitab.

KIKi juhataja Andrus Treier

Treier lisab, et suuresti on omavalitsuste tänased väljakutsed seotud roheinvesteeringutega. „Peame aktiivselt ning nutikalt, ka senisest suuremas koostöös, otsima rahastusvõimalusi nii Eesti riigi kui ka Euroopa Liidu fondidest. Uus rahastusperiood toob järgmise seitsme aasta jooksul KIKi portfelli ligikaudu 550 miljonit eurot, millest toetatakse muu hulgas ka kohalike omavalitsuste tegevusi. Kuid lisaks tavapärasele toetuste jagamisele soovime olla riigi ja omavalitsuste vahel strateegiliste vajaduste koondaja ja võimalike arendusprojektide taimelava, millele kindlasti see koostööleping kaasa aitab,“ ütleb Treier. 


 

Mis peamiselt muutub, kuhu panustatakse?

  • Algatatakse ühiseid arendusprojekte, mis toetavad keskkonna- ja kliimavaldkonnas omavalitsuste arengut jagades teadmisi, oskusi, tahet ja investeeringuid. Ühe praktilise tegevusena avati 12. aprillil kohalike omavalitsusjuhtidele suunatud R-klubi võrgustik, mis tegutseb omavalitsuste eestvedamisel roteeruva eesistujaga ning partnerluses ELVLi ja KIKiga. Esimene eesistuja on Tallinna linn.
  • Jagatakse ekspertteadmisi ja sisendeid. Näiteks toimus möödunud aastal KIKi, TREA ja TalTechi eestvedamisel kohalikele omavalitsustele mõeldud kliima- ja energiajuhtimise töötubade sari, mille eesmärk oli ametnike teadlikkuse ja võimekuse tõstmine kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks.
  • Toimub regulaarne infovahetus, sh ministeeriumite ülesed arutelud, temaatilised rohekoalitsioonid, seminarid, üksteise info vahetamine, et tuua ekspertteadmisi ja koostöövõimalusi omavalitsustele.

Täpsemad tegevussuunad  ja fookused lepitakse KIKi ja ELVLivahel kokku iga aasta 4. kvartalis ning info vahetamiseks ja projektide ühiseks vedamiseks kohtutakse igakuiselt.
 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu aseesimees Mihkel Juhkami ja KIKi juhatuse liige Andrus Treier lepingu allkirjastamisel. Fotod: KIK

ELVL ja KIKELVL ja KIK

ELVL ja KIK

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar