Skip to content
Vaegnägijatele

Tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamine

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame tööstusaladel elektrienergiatootmisseadmete liitumist jaotus- või põhivõrguga.

Taotlusvoor on avatud. Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024 kell 17.00.

Toetuse eesmärgiks on hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja tööstusalaga piirnevatel aladel läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskava nimetatud reformi neljanda komponendi “Energeetika ja energiatõhusus“ investeeringu „Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

RRF Taaste- ja vastupidavusrahastu
Kontakt
E-toetus
Toetuse andmise tingimused
Taotlemisega seotud dokumendid
RRF teavitusnõuded
Taaste ja vastupidavusrahastu üldmäärus
7.09.23 infopäeva materjalid
Varasemad infopäevad
Toetusega seotud uudised