Skip to content
Vaegnägijatele

Taastuvelektri tootmisseadmete elektrivõrguga liitumise toetus

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame tööstusaladel ja nende läheduses elektrienergiatootmisseadmete liitumist jaotus- või põhivõrguga.

Taotlusvoor on avatud. 

Toetuse eesmärgiks on hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja tööstusalade läheduses läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise.

Meetme tingimused ja kord on muutunud (redaktsioon leitav SIIT, jõustus 20.05.2024)

Tingimuste ja korra muutmisega seoses toimus 20. mail muudatustest ülevaate andmiseks infotund. Infotunni salvestust saab vaadata SIIT lingilt, ettekande leiab lehe paremalt poolt.

Määruse muudatused kehtivad taotlustele, mis on esitatud peale 2024. aasta 1. jaanuari. Muudatused seisnevad peamiselt korra lihtsustamises ja tingimuste leevendamises. Taotlusvoor on avatud ja taotluste vastuvõtmine toimub jooksva taotlusvooruna. 

Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024 kell 17.00.

20.05.24 seisuga on toetuse jääk 8 785 853 eurot.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskava nimetatud reformi neljanda komponendi “Energeetika ja energiatõhusus“ investeeringu „Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

RRF Taaste- ja vastupidavusrahastu
Kontakt
Toetuse andmise tingimused
E-toetus
Taotlemine
RRF teavitusnõuded
20.05.24 infotunni materjalid
7.09.23 infopäeva materjalid
Varasemad infopäevad
Toetusega seotud uudised