Skip to content
Vaegnägijatele

Taastuvelektri tootmisseadmete elektrivõrguga liitumise toetus

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF)

Toetame tööstusaladel ja nende läheduses elektrienergiatootmisseadmete liitumist jaotus- või põhivõrguga.

Toetuse eesmärgiks on hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja tööstusalade läheduses läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise.

Taotlusvoor on avatud. Tegemist on jooksva taotlusvooruga ja taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras eelarve ammendumiseni või kuni 31. detsembrini 2024 kell 17.00.

03.04 seisuga on toetuse jääk 8 795 854 eurot.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskava nimetatud reformi neljanda komponendi “Energeetika ja energiatõhusus“ investeeringu „Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Toetusmeetme töötas välja Kliimaministeerium koos KIKiga.

RRF Taaste- ja vastupidavusrahastu
Kontakt
Toetuse andmise tingimused
E-toetus
Taotlemine
RRF teavitusnõuded
7.09.23 infopäeva materjalid
Varasemad infopäevad
Toetusega seotud uudised