Skip to content
Vaegnägijatele

Ringmajanduse programm

Staatus

Avanemas
Elluviimisel

Rahastaja

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid ringmajanduse ja jäätmete valdkonna tegevusi.

Taotlusvoor avaneb 29. augustil. Taotlusi saab e-toetuse keskkonnas esitada kuni 30. septembrini 2022 kella 17-ni.

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt
Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
Dokumentide näidised
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused