Skip to content
Vaegnägijatele

Ringmajanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame ringmajanduse, jäätmete ja maapõue valdkonna tegevusi

Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist, ringmajanduse mudelite teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat kasutust.

Ringmajanduse programmi taotlusvoorud toimuvad igal aastal. Toetatavad tegevused ja taotlemise tingimused avaldame kodulehel taotlusvooru avamisel.

2024. aastal on plaanis ringmajanduse programmi taotlusvoor avada sügisel.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Projektide elluviimisega seotud info leiad siit.