Skip to content
Vaegnägijatele

Arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame tegevusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda.

Taotlusvoor ei ole avatud. Uue taotlusvooru avame eeldatavasti 2022. aasta hilissügisel. 

Toetuse eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele arenguriikides. Toetuse andmisel lähtutakse sihtriikide vajadustest ja rahvusvahelistest kliimaalastest kokkulepetest ning teistest asjakohastest rahvusvahelistest kliimat käsitletavatest strateegilistest dokumentidest ja kliimauuringutest.

Toetust jagasime „Riigi eelarvestrateegia 2022–2025“ meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja Keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tegevuste elluviimiseks. Toetusraha tuleb heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.