Skip to content
Vaegnägijatele

Arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame tegevusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda

Taotlusvoor on suletud ja projektid on hindamisel. 

Taotlusvooru infopäev toimus 17. veebruaril 2023, seda saab järele vaadata siin

Taotlemise ja toetavate tegevuste kohta leiad rohkem infot siit

Projektide elluviimisega seotud info leiad siit.

Toetuse eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele arenguriikides. Toetuse andmisel lähtutakse sihtriikide vajadustest ja rahvusvahelistest kliimaalastest kokkulepetest ning teistest asjakohastest rahvusvahelistest kliimat käsitletavatest strateegilistest dokumentidest ja kliimauuringutest.

Toetust jagame kooskõlas „Riigi eelarvestrateegia 2022–2025“ meetmega „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“alusel. Toetusraha tuleb heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium (nüüdne Kliimaministeerium).