Skip to content
Vaegnägijatele

Arenguriikide kliimapoliitika eesmärgid

Staatus

Avatud
Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame tegevusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda.

Taotlusvooru avame 7. veebruaril 2023 ning taotlusi saab e-toetuse keskkonnas esitada kuni 10. aprilli kella 17-ni. 
Infopäev toimub 17. veebruaril kell 10 veebi teel. Registreeruda saab siin.

Toetuse eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele arenguriikides. Toetuse andmisel lähtutakse sihtriikide vajadustest ja rahvusvahelistest kliimaalastest kokkulepetest ning teistest asjakohastest rahvusvahelistest kliimat käsitletavatest strateegilistest dokumentidest ja kliimauuringutest.

Toetust jagame „Riigi eelarvestrateegia 2022–2025“ meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja Keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tegevuste elluviimiseks. Toetusraha tuleb heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.