Skip to content
Vaegnägijatele

Omavalitsusjuhtide roheklubi R-klubi

Staatus

Toimumas
R-klubi Foto: KIK

R-Klubi on kohalike omavalitsusjuhtide teadmusvõrgustik ja koostöökogu, mille tegevuse keskmes on strateegiliselt valitud keskkonna- ja kliimateemad, mida koos mõtestada ja seostada rohepöörde elluviimisel nii KOVide igapäevatöö juhtimises kui investeerimistegevustes.

Klubi sihiks on olla arengumootoriks ja ühisprojektide taimelavaks elukeskkonna hoidmisel ning pakkuda ka laiemalt arengumudeleid rohepöörde juhtimiseks.

R-Klubi idee sündis uuringust KOVide rollist rohepöördes (TÜ, 2022), Riigikantselei Innovatsiooniprogrammist ning KOVide kliima ja energiakavade (KEKK) töötubadest üle Eesti, mis näitasid vajadust kohalike omavalitsuste rohepöörde juhtimise koostöövõrgustiku järele. R-Klubi väljakuulutamine toimus Eesti Linnade ja Valdade Päevadel 12. aprillil 2023.

R-Klubi tegutseb Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ja KIKi egiidi all ning omavalitsuste eestvedamisel roteeruva eesistujaga, kes solidaarselt panustavad klubi sisuloomesse ja toimkonda. 2024. aastal on klubi eesistuja Tartu linn.

Klubi tööformaadiks on regulaarsed füüsilised kohtumised.

R-Klubi järgmise plaanipärase kohtumise aeg on selgumisel, toimunud kohtumiste materjalid leiab selle lehekülje paremast servast. 

Rohkem infot R-Klubist, sh lingi klubiga liitumiseks, leiab ELVLi kodulehelt.

Esimene kohtumine toimus 6. juunil Tallinnas. Sissejuhatuseks mõtestati omavalitsuste rolli rohepöördes ning arutleti selle üle, mis on rohepöörde kõige suuremad väljakutsed KOVidele. Samuti arutleti, milline võiks olla üks hästi toimiv rohepöörde juhtimismudel.

  • Klubi eesistuja, Tallinna linn tutvustas Tallinna kestlikkuse valitsemise raamistikku ning andis soovituse tutvuda KOVide rohepöörde juhendiga (RAKE, 2022). Juhendis on terviklikult käsitletud KOVide rohepoliitika eesmärgistamist, vajadusi ja ülesandeid erinevates tegevusvaldkondades. Samuti tutvustas Tallinn värsket OECD raportit Tallinna üleminekust ringmajandusele. Ingliskeelse raportiga teemal "Milline on Tallinna olukord täna, mis on hästi, mis halvasti?" saab tutvuda siin.
  • Teisena avas oma tegevusi Keskkonnaagentuur, kes tutvustas ringmajandusele ülemineku ergutamise projekti omavalitsustes, mida viiakse ellu koos Taltechiga. Üks olulisemaid ja suuremaid tegevusi projekti raames on omavalitsustele ringmajanduse teekaartide koostamine. Ringmajanduse teekaart ei ole KOVile kohustuslik või õiguslikult siduv, küll aga kasulik dokument - roheline joon, mille pinnalt edasi liikuda ringmajanduslikuma tuleviku poole. 

R-klubi Arvamusfestivali eri kohtumine toimus 12. augustil Paides. 

  • Mida tuleb selleks teha ja mis on need olulised ettevõtmised, et rohepööre toimuks? Mida teha, kui kogukond on uutele ideedele vastu? Mis on hetkel kõige keerulisem probleem, millega omavalitsused silmitsi seisavad?
    Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsiti vastuseid Pipi-Liis Siemanni (Riigikogu liige, varasemalt Türi omavalitsuse kauaaegne juht) eestvedamisel omavalitsusjuhtide lugude õhtul, kus osalejad jagasid oma kogemuslugusid kasvamisest ja õppimisest kohaliku tasandi rohepöörde juhtimisel.

 

R-klubi

R-Klubi väljakuulutamine Eesti Linnade ja Valdade Päevadel 12. aprillil 2023.  

R-klubi esimene kokkusaamine 6. juunil

 R-klubi esimene kohtumine Tallinnas, 6. juunil 2023

R-klubi kohtumine Tallinnas 6. juunil

R-klubi esimene kohtumine Tallinnas, 6. juunil 2023

R-klubi kohtumine Tartus, 30. mail 2024