Skip to content
Vaegnägijatele

Kohalike omavalitsuste töötubade programm

Staatus

Toimumas
Töötuba Foto: Pexels

2022. aastal viib KIK koos Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga läbi kohalikele omavalitsustele mõeldud töötubade programmi „Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses“,  milles kujundatakse kliimamuutustega toimetulekule ja energiajuhtimisele riigi ja kohalike omavalitsuste ühist tulevikuvaadet.

Töötubade programmi eesmärgiks on ametnike teadlikkuse ja võimekuse tõstmine kliimamuutustega kaasnevate probleemide ennetamiseks, positiivsete mõjude ja võimaluste ära kasutamiseks ja energiajuhtimise rakendamiseks nii kogemuste vahetuse, analüütilise võimekuse parandamise, kogukondade kaasamise hoogustamise kui ühtse tulevikuvaate kujundamise kaudu.
 

Programm koosneb neljast töötoast ja lõpuseminarist:

  • riiklike tegevuste ülevaade energia- ja kliimapoliitika elluviimisel 
  • kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakava ning sellega seonduvad kliimamuutuste teemad 
  • energeetika ja energiajuhtimine 
  • energia- ja kliimapoliitika tegevuste elluviimine (vene keeles)
  • lõpuseminar

Töötubades arutatakse, milline on teadlikkus, väljakutsed ja vajalike seonduvate alusandmete kättesaadavus kliimamuutuste ennetamisel ja nendega kohanemisel. Samuti räägitakse kohalikul tasandil energiamajanduse toimimisest, taastuvenergia kasutuselevõtu võimalustest ja energiasäästumeetmete rakendamisest.

Programmi kokkuvõttena valmib praktiline digikaust, mis sisaldab ülevaadet töötubade tegevusest, kasutatud materjalidest, ettekannete salvestustes, tulemustest ja järeldustest, mis avalikustatakse www.energiatalgud.ee veebis.

Lisaks viime koos partneritega projekti käigus läbi kohalike omavalitsuste seas küsitluse, et oleksime kursis nende murede ja rõõmudega ning saaksime pakkuda programmis vajaduspõhist sisu. Küsitluse vastused aitavad välja selgitada kohalike omavalitsuste valmisolekut kliimamuutustega seotud kitsakohtade ja võimalustega tegelemiseks ning kasutada energiajuhtimise kaasaegseid võimalusi.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud hanke tulemusel viivad töötoad läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool.

Kontakt

Aivi Allikmets

projektikoordinaator

Euroopa Majanduspiirkonna toetused (kliimakavad, võõrliikide tõrje, ringmajandus), laevavrakkide projekt, KOV-ide töötoad

6 274 115 E-kiri

Ulvi Tuisk

projektikoordinaator

pärandniidud, rohetehnoloogiast teadlikkus, KOV-ide töötoad

6 274 180 E-kiri
Lisainfo ja materjalid