Skip to content
Vaegnägijatele

KIK kuulutas välja hanked seirekaevude likvideerimiseks ning varinguaukude korrastamiseks

KIKi elluviidav projekt
Abroi kinnistul puurauk. Foto: KIK. Fotol puurauk Abroi kinnistul.

KIK kuulutas riigihangete registris välja kaks hanget. Esimene hõlmab jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevude likvideerimist (76 puurauku) ning ühe fosforiidi uuringuteks rajatud puuraugu lammutusprojekti koostamist ja selle alusel puuraugu likvideerimist. Teine hange käsitleb suletud põlevkivi allmaakaevanduste aladel varinguaukude ja šurfide korrastamist. 

Seirepuuraugud on rajatud jääkreostusobjektidele põhjaveeproovide võtmiseks ning objekti korrastamise hindamiseks. Korrastatud ning garantiiperioodi ületanud objektidel, kus enam seiret ei tehta, puudub seirepuuraukudel otstarve. Vigastunud seirepuuraugud on potentsiaalsed reostuskanalid, mille kaudu võivad ohtlikud ained sattuda põhjavette. Seetõttu tuleb puuraugud nõuetekohaselt sulgeda.

Täpsemalt leiab projekti kohta infot KIKi kodulehelt siit.

Lammutatavad seirepuuraugud asuvad üksteisest eemal, mistõttu on hange jaotatud osadeks: osa 1 – Tapa, osa 2 – Tallinn ja Harjumaa, osa 3 – Järvamaa, Jõgevamaa ja Viljandimaa, osa 4 – Saaremaa ja osa 5 – Abroi kinnistu, mis asub Vinni vallas.

  • Hanke nimetus: Jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevude sulgemine ning ühe fosforiidi uuringuteks rajatud puuraugu lammutusprojekti koostamine ja puuraugu sulgemine.
  • Viitenumber: 251940
  • Pakkumuse esitamise tähtaeg: 21.07.2022 kell 11:00

***

Suletud põlevkivikaevanduste altkaevandatud aladel, kus kaevandustegevusest on möödunud ligikaudu 40 aastat, on sagenenud varinguaukude tekkimine. Varisenud on nii kaevanduskäigud kui ka šurfid ning need võivad kujutada otsest ohtu inimestele, loomadele ja varale. Riigihanke tulemusel sõlmitakse pakkujaga hankeleping kuni 15 varinguagu ja surfi korrastamiseks. Täpsemalt leiab projekti kohta infot KIKi kodulehelt siit.

  • Hanke nimetus: Suletud põlevkivi allmaakaevanduste aladel varinguaukude ja šurfide korrastamine.  
  • Viitenumber: 252283.
  • Pakkumuse esitamise tähtaeg: pikendatud kuni 22.07.2022 kell 12:00

 

Kontakt