Skip to content
Vaegnägijatele

Jääkreostusobjektide puuraukude sulgemine

Staatus

Toimumas

Projekti eesmärk on jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud 76 seirekaevude sulgemistööd ning uuringupuuraugu sulgemine Vinni vallas Ulvi külas Abroi kinnistul. 

Seirepuuraugud on rajatud jääkreostusobjektidele põhjaveeproovide võtmiseks ning objekti korrastamise hindamiseks. Korrastatud ning garantiiperioodi ületanud objektidel, kus enam seiret ei tehta, puudub seirepuuraukudel otstarve.

Aja jooksul seirepuuraugu konstruktsioon nõrgeneb, puuraugud võsastuvad ning ununevad, neid kahjustatakse metsa- jms töödel. Vigastunud seirepuuraugud on potentsiaalsed reostuskanalid, mille kaudu võivad ohtlikud ained sattuda põhjavette. Seetõttu tuleb puuraugud nõuetekohaselt sulgeda.

2019. aastal tellis Keskkonnaministeerium 80 seirepuuraugu sulgemisprojektide koostamise jääkreostusobjektidel. Töö tulemusel kanti ehitusregistrisse mitte kantud puuraugud registrisse, projekteeriti sulgemise tehniline lahendus ning kooskõlastati kohalike omavalitsustega. Neli puurauku olid täielikult hävinud ning neid polnud võimalik loodusest leida. 76 puurauku vajavad nõuetekohast sulgemist vastavalt omavalitsusega kooskõlastatud sulgemisprojektile.

Projekt rahastatakse kogu mahus 2022. aastal.

Kontakt

Kadri Haamer-Tibar

projektikoordinaator

eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu, altkaevandatud alade, Kukruse järelseire ja jääkreostusobjektide puuraukude projektid

6 274 183 E-kiri
Projektiga seotud uudised