Skip to content
Vaegnägijatele

Jääkreostusobjektide puuraukude sulgemine

Staatus

Elluviidud
Seirepuurkaevude sulgemine Foto: Kadri Haamer

Projekti eesmärk oli sulgeda jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevud. Kokku suleti projekti raames 70 seirekaevu.

Seirepuuraugud on rajatud jääkreostusobjektidele põhjaveeproovide võtmiseks ning objekti korrastamise hindamiseks. Korrastatud ning garantiiperioodi ületanud objektidel, kus enam seiret ei tehta, puudub seirepuuraukudel otstarve.

Aja jooksul seirepuuraugu konstruktsioon nõrgeneb, puuraugud võsastuvad ning ununevad, neid kahjustatakse metsa- jms töödel. Vigastunud seirepuuraugud on potentsiaalsed reostuskanalid, mille kaudu võivad ohtlikud ained sattuda põhjavette. Seetõttu tuleb puuraugud nõuetekohaselt sulgeda.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel viis KIK läbi riigihanke jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevude sulgemiseks ning ühe fosforiidiuuringuteks rajatud puuraugu lammutusprojekti koostamiseks ja puuraugu sulgemiseks. 

Kuna nüüdseks lammutatud seirepuuraugud asusid kohati üksteisest sadade kilomeetrite kaugusel, siis olid tööd jaotatud asukohtadest lähtuvalt osadeks:

  • osa 1 – Tapa;
  • osa 2 – Tallinn ja Harjumaa;
  • osa 3 – Järvamaa, Jõgevamaa ja Viljandimaa;
  • osa 4 – Saaremaa;
  • osa 5 – Abroi kinnistu, Vinni vald.

Töid teostas Maves OÜ. Puuraugud likvideeriti 2023. aasta märtsiks.

Kose katlamaja territooriumil seirepuurkaevude sulgemine

Kose katlamaja territooriumil seirepuurkaevude sulgemine

Kose katlamaja territooriumil seirepuurkaevude sulgemine