Skip to content
Vaegnägijatele

Jääkreostusobjektide puuraukude sulgemine

Staatus

Toimumas
Seirepuurkaevude sulgemine Foto: Kadri Haamer

Projekti eesmärk on jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud 77 seirekaevude sulgemistööd, sealhulgas fosforiidi uuringupuuraugu sulgemine Vinni vallas Ulvi külas Abroi kinnistul. 

Seirepuuraugud on rajatud jääkreostusobjektidele põhjaveeproovide võtmiseks ning objekti korrastamise hindamiseks. Korrastatud ning garantiiperioodi ületanud objektidel, kus enam seiret ei tehta, puudub seirepuuraukudel otstarve.

Aja jooksul seirepuuraugu konstruktsioon nõrgeneb, puuraugud võsastuvad ning ununevad, neid kahjustatakse metsa- jms töödel. Vigastunud seirepuuraugud on potentsiaalsed reostuskanalid, mille kaudu võivad ohtlikud ained sattuda põhjavette. Seetõttu tuleb puuraugud nõuetekohaselt sulgeda.

2019. aastal tellis Keskkonnaministeerium 80 seirepuuraugu sulgemisprojektide koostamise jääkreostusobjektidel. Töö tulemusel kanti ehitusregistrisse mitte kantud puuraugud registrisse, projekteeriti sulgemise tehniline lahendus ning kooskõlastati kohalike omavalitsustega. 77 puurauku vajavad nõuetekohast sulgemist vastavalt omavalitsusega kooskõlastatud sulgemisprojektile.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel viis KIK läbi riigihanke jääkreostusobjektidel otstarbe kaotanud seirekaevude sulgemiseks ning ühe fosforiidi uuringuteks rajatud puuraugu lammutusprojekti koostamiseks ja puuraugu sulgemiseks. Leping sõlmiti Maves OÜ-ga kui soodsama pakkumuse esitanud ettevõttega 22.08.2022. Tööde kogumaksumus on ca 118 000 eurot.

Kuna lammutatavad seirepuuraugud asuvad kohati üksteisest sadade kilomeetrite kaugusel, siis on tööd jaotatud lähtuvalt sellest osadeks:

  • osa 1 – Tapa;
  • osa 2 – Tallinn ja Harjumaa;
  • osa 3 – Järvamaa, Jõgevamaa ja Viljandimaa;
  • osa 4 – Saaremaa;
  • osa 5 – Abroi kinnistu, Vinni vald.

Kõikide lammutatud uuringupuuraukude kohta esitatakse lammutamise teatised kohaliku omavalitsuse üksusele, kes informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitusregistrisse. Keskkonnaamet korraldab omakorda lammutamise teatise andmete sisestamise keskkonnaregistrisse.

Likvideeritavate seirepuuraukude konstruktsioonid on erinevad ja vajavad lammutamiseks erinevat tehnikat. Näiteks likvideeriti Kose katlamaja territooriumilt kolm seirekaevu, mis asusid hooldamata võsastuval rohumaal. Esmalt kaevati kaevu ümber ca 0,5 m sügavune süvend, lõigati metallist kaitsetoru maapinna lähedalt ning eemaldati plastiktoru. Puurauk täideti savika pinnasega ning ümbrus tasandati maapinna kõrguseni pinnasega.

Lepingu kohaselt likvideeritakse puuraugud hiljemalt 2023. aasta veebruari lõpuks.

Kose katlamaja territooriumil seirepuurkaevude sulgemine

Kose katlamaja territooriumil seirepuurkaevude sulgemine

Kose katlamaja territooriumil seirepuurkaevude sulgemine

Kontakt
Projektiga seotud uudised