Skip to content
Vaegnägijatele

KIK avas looduskaitse ja atmosfääriõhu kaitse taotlusvoorud

Toetus/taotlusvoor
Eerikad Foto: Aivi Allikmets

KIK avas täna keskkonnaprogrammi taotlusvoorud, kust saab toetust küsida looduskaitse ja atmosfääriõhu kaitse tegevustele. 

„Täna avasime taotlusvoorud, millega toetame kohalikke omavalitsusi välisõhu mürakaartide koostamisel, et leida viise mürataseme vähendamiseks. Loodus- ja keskkonnakaitse valdkonna ühingud ja sihtasutused saavad taotleda toetust muuhulgas loodushariduse edendamiseks ja koostöö arendamiseks nii Eestis kui välismaal. Mõlema avaneva toetuse peamine eesmärk on kaitsta ja hoida meie elukeskkonda,” ütleb KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenberg.    

Looduskaitse programmist saavad toetust loodus- ja keskkonnakaitse valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetatakse huvikaitset, loodushariduse edendamist, valdkonna ekspertarvamuste ja analüüside koostamist, siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, katusorganisatsiooni liikmete tegevustoetuste jagamist ning täiendkoolituste korraldamist loodus- ja keskkonnakaitse valdkonnas. 

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit. 

Looduskaitse programmi infotund toimub Teamsis 5. aprillil kell 10.00. Infotunnis osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 3. aprillil siin.    

Atmosfääriõhu kaitse programmist toetatakse kohalike omavalitsuste mürakaartide koostamist. Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, kelle haldusterritooriumil on tuulepark või kellele on Terviseamet teinud ettepaneku mürakaardi koostamiseks. Mürakaart koostatakse, kui müra ületab normtaseme või elanike põhjendatud kaebuste alusel tehtud mõõtmised kinnitavad olulist mürahäiringut. 

Taotlusvooru eelarve on 50 000 eurot. Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonna kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg looduskaitse programmis on 26. aprillil 2024 kell 17.00 ja atmosfääriõhu kaitse programmis 3. mail 2024 kell 17.00.

Keskkonnaprogramm hõlmab üheksat valdkondlikku programmi, mille eesmärk on toetada keskkonnaalaseid tegevusi, kaitstes ja säilitades looduslikku mitmekesisust ning meid ümbritsevat elukeskkonda. Lähinädalatel on veel avanemas kaasrahastamise programmi esimene taotlusvoor, teises kvartalis avanevad keskkonnateadlikkuse programmi taotlusvoorud, kolmandas kvartalis avaneb kaasrahastamise ning looduskaitse programmide teine taotlusvoor ja aasta viimasesse kvartalisse jääb ringmajanduse programmi taotlusvoor. Parim viis avanevate taotlusvoorudega kursis olemiseks on liituda KIKi uudiskirjaga, seda saab teha siin.

Toetused töötas välja Kliimaministeerium ning neid rahastatakse riigieelarvesse laekunud keskkonnatasude arvelt.  

Kontakt

Looduskaitse programm

Atmosfääriõhu kaitse programm

Pressikontakt