Skip to content
Vaegnägijatele

Looduskaitse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid looduskaitselisi tegevusi.

2024. a I taotlusvoor loodus- ja keskkonnakaitse valdkonna valitsusväliste organisatsioonide toetamiseks on suletud. Taotluste esitamise tähtaeg oli 10.05.2024. 

Tingimuste selgitused on leitavad siit.

 

2024. a looduskaitse programmi II taotlusvoor on kavas avada III kvartalis.

 

Looduskaitse programmi eesmärk on looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused alusel.