Skip to content
Vaegnägijatele

Atmosfääriõhu kaitse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame mürast tingitud häiringu vähendamiseks mürakaartide koostamist.

Taotlusvoor on suletud ja taotlused on hindamisel. Sel aastal toimus atmosfääriõhu kaitse programmis üks taotlusvoor. 

Atmosfääriõhu kaitse programmi eesmärk on toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi parandamist, välisõhu kvaliteedi parandamist, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist, välisõhus leviva müra kaardistamist ja kiirgusohutuse tagamist. 

2024. aastal avatavas voorus saab toetust taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 18 lõikes 6 nimetatud mürast tingitud häiringu vähendamisega seotud mürakaartide koostamiseks.

NB! Atmosfääriõhu kaitse programmis korteriühistute kaugküttega liitumise toetust enam ei avata, huvi korral tuleb pöörduda EASi ja KredExi ühendorganisatsiooni poole.