Skip to content
Vaegnägijatele

Atmosfääriõhu kaitse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame strateegilise mürakaardi tegevuskava koostamist.

Taotlusvoor on suletud ja projektid on hindamisel. 

Atmosfääriõhu kaitse programmi eesmärk on toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi parandamist, välisõhu kvaliteedi parandamist, kliimamuutuste tagajärgede leevendamist ja kiirgusohutuse tagamist. 

2023. aastal avatavas voorus saab toetust taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 18 lõikes 6 nimetatud strateegiliste mürakaartide tegevuskavade koostamise rahastamiseks.

NB! Atmosfääriõhu kaitse programmis korteriühistute kaugküttega liitumise toetust enam ei avata, huvi korral tuleb pöörduda EASi ja KredExi ühendorganisatsiooni poole.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.