Skip to content
Vaegnägijatele

Veemajanduse programm

Staatus

Elluviimisel

Rahastaja

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid veemajanduse valdkonna tegevusi.

Taotlusvoor ei ole avatud, rahastust saanud projektid on elluviimisel.

Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kontakt

Harju-, Pärnu-, Viljandi-, Rapla-, Ida-Viru ja Lääne-Virumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa

Järva-, Tartu-, Põlva-, Valga-, Jõgeva- ja Võrumaa

Toetuse andmise tingimused
Taotluskeskkonnad
Taotlemisega seotud dokumendid
ÜVK projektide lisamaterjalid
MFA mudel sõltuvalt investeerimisperioodi pikkusest
Teavitusnõuded
2021 rahastamistingimused
2020 rahastamistingimused