Skip to content
Vaegnägijatele

Veemajanduse programm

Staatus

Avatud

Rahastusallikas

Keskkonnaprogramm (KP)

Toetame erinevaid veemajanduse valdkonna tegevusi.

Veemajanduse programmi taotlusvoor on avatud 15. märtsist ja taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonnas kuni 17. aprillini 2023. a. kell 17.00. Kindlasti peab olema tähelepanelik õige taotlusvooru valimisel, sest seda hiljem muuta ei saa. Kõik veemajanduse programmi alamprogrammide taotlusvoorud algavad sõnadega „Keskkonnaprogrammi veemajanduse…“ ja lõpevad aastaga 2023. Eelmisel aastal sisestatud taotlust (uuesti) esitada ja KIK vastu võtta ei saa.

Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

  Kontakt

  Harju-, Pärnu-, Viljandi-, Rapla-, Ida-Viru ja Lääne-Virumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa

  Järva-, Tartu-, Põlva-, Valga-, Jõgeva- ja Võrumaa

  Toetuse andmise tingimused
  Taotluskeskkonnad
  Taotlemisega seotud dokumendid
  ÜVK projektide lisamaterjalid
  Dokumentide näidised
  Teavitusnõuded
  2021 rahastamistingimused
  2020 rahastamistingimused
  MFA mudel sõltuvalt investeerimisperioodi pikkusest
  2022 rahastustingimused