Skip to content
Vaegnägijatele

Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

Staatus

Elluviimisel

Rahastusallikas

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Toetame õpilastele suunatud rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projekte.

Taotlusvoor on suletud, projektid on elluviimisel. 

Taotlusvooru eesmärk on suurendada üldhariduskoolide (1.-12. klassid) õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad tutvustada õpilastele ja kogu kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad läbi reaalselt elluviidavate tegevuste keskkonnahoidu.

Toetust anname Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi õhusõiduki käitajate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute enampakkumisest saadavast tuludest. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kontakt
E-toetus
Toetuse andmise tingimused
Taotlemisega seotud dokumendid
Teabepäev