Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 14512

Toetusi kokku 2 095 199 494 €

Tulemusi kokku 14512
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Viinistu küla Ranna kinnistu katlamaja üleviimine taastuvale kütusele OÜ Grenster 145 383 € 72 691 € Energeetika Harju maakond Roheline investeerimiskeem (RIS)
Viira vesiveski paisu kalapääsud Mittetulundusühing Viira Vesiveski 58 446 € 58 446 € Vooluveekogud Põlva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Viiratsi biokütuse katlamaja Adven Eesti AS 501 187 € 250 594 € Energeetika Viljandi maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Viiratsi lasteaia õppekäigud 2022/2023 Viiratsi Lasteaed Rüblik 400 € 400 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi lasteaia Rüblik avastusõppetund Jääajakeskuses Viiratsi Lasteaed Rüblik 260 € 260 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi lasteaia Rüblik loodusõpperada - "Puud pajatavad" Viiratsi Lasteaed Rüblik 2 614 € 2 614 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi lasteaia Rüblik õppeprogramm 2021/2022 õppeaastal Viiratsi Lasteaed Rüblik 360 € 250 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi soojustorustiku rekonstrueerimine Adven Eesti AS 228 707 € 114 354 € Energeetika Viljandi maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Viiratsi soojustorustiku renoveerimine Adven Eesti AS 243 609 € 121 804 € Energeetika Viljandi maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Viiratsi valla Mäeltküla küla Järve puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Osaühing Viiratsi Veevärk 19 223 € 15 378 € Maakondlik programm 2011-2012 Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi valla Sillaotsa puurkaev-pumpla rekonstrueerimine Osaühing Viiratsi Veevärk 19 590 € 15 672 € Maakondlik programm 2011-2012 Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi valla Tusti puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Osaühing Viiratsi Veevärk 20 736 € 16 588 € Maakondlik programm 2011-2012 Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Osaühing Viiratsi Veevärk 1 649 820 € 1 402 350 € Veemajandus Viljandi maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Viiratsi valla Vasara puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Osaühing Viiratsi Veevärk 21 086 € 16 868 € Maakondlik programm 2011-2012 Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viiratsi ja Vana-Võidu kaugküttepiirkonna võrgupiirkondade arengukavade koostamine aastateks 2016-2026 Viljandi Vallavalitsus 4 700 € 4 230 € Energeetika Viljandi maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Viirtatsi Lasteaia Rüblik õppeprogramm 2019-2020 õppeaastal Viiratsi Lasteaed Rüblik 280 € 280 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viisu keskkonnajaama rajamine Mittetulundusühing Eesti Jäätmehoolduskeskus 31 959 € 28 698 € Jäätmed Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viisu küla allikate avamine ja tiikide taastamine II etapp Viisu Külaselts 20 946 € 18 851 € Maakondlik programm 2011-2012 Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viisu küla allikate avamine ja tiikide taastamine I etapp Viisu Külaselts 19 170 € 17 253 € Maakondlik programm 2011-2012 Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Viisu küla allikate avamine ja tiikide taastamine III etapp Viisu Külaselts 12 052 € 9 948 € Maakondlik programm 2011-2012 Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)