Skip to content
Accessibility

Funded projects

You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.

Funded projects 14648

Total grants 2 090 549 873 €

Total results 14648
Project name Support recipient Cost Grant amount Field County Financing source
Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s Kadrioru Lasteaed 294 € 294 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s. Tallinna Linnamäe Lasteaed 300 € 300 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veetarga retk puhta vee tekkekohas Põlula Kool 676 € 676 € Keskkonnateadlikkus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veetarga retk puhta vee tekkekohas Loksa Lasteaed Õnnetriinu 500 € 500 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veetarga retked MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele. Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad 2 500 € 2 500 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veetasemete tõenäosus stsenaariumi modelleerimine üleujutusohu riskipiirkondadele Kliimaministeerium 28 800 € 28 800 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Veeteemalise viktoriini läbiviimine ja õppemapi väljatöötamine Keskkonnaamet 28 208 € 28 208 € Keskkonnateadlikkus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Veetilgas peitub maailm! Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuska 378 € 378 € Keskkonnateadlikkus Ida-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veetorni lammutamine Keila keskpargis Keila Linnavalitsus 23 200 € 17 000 € Jäätmed Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
VeeVeebi edasiarendamine uute infotehnoloogiliste lahendustega erinevate veeandmete reaalajas kuvamiseks ning juba loodud rakendustega kooskasutamiseks OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 322 179 € 322 179 € Veemajandus Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Veised Abrukale MTÜ Abbro 127 139 € 114 425 € Looduskaitse Saare maakond Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
Veised ja niidutehnika Alam-Pedja luhtade jätkusuutlikuks majandamiseks LOODUSKAITSEÜHING KOTKAS 171 541 € 145 399 € Looduskaitse Tartu maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Veised ja niidutehnika Alam-Pedja luhtade jätkusuutlikuks majandamiseks LOODUSKAITSEÜHING KOTKAS 171 541 € 25 658 € Looduskaitse Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veisekasvatuses kasutatavate sõnnikustandardite uuendamine ja täiendamine Eesti Maaülikool 57 501 € 46 866 € Ringmajandus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Veiste toomine Kaugatoma- Lõo alvarile Saaremaal MTÜ Ute 60 888 € 54 799 € Looduskaitse Saare maakond Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
Veiste ja töövahendite ost MTÜ Jahu-Jaani Rannaniit 18 679 € 15 877 € Looduskaitse Lääne maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Veiste ja töövahendite soetamine poollooduslike koosluste hooldamiseks Kurese maastikukaitsealal MTÜ Kurese 235 086 € 199 824 € Looduskaitse Pärnu maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Veiste transport Muhumaa ja teda ümbritsevate laidude poollooduslikele aladele OÜ Tihuse Turismitalu 10 910 € 5 455 € Looduskaitse Saare maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vekanor AS gaasikulude kompenseerimine Aktsiaselts Vekanor 7 919 € 7 919 € Energeetika Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
Vekker Grupp OÜ Tesla ostutoetus OÜ Vekker Grupp 4 000 € 4 000 € Transport Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Heitkogustega kauplemise süsteem (HKS)