Skip to content
Vaegnägijatele

KIKi rahastatud uuringud

Aastate jooksul oleme erinevate rahastusallikate toel toetanud mitmesuguseid projekte, nende hulgas ka uuringuid.

Alljärgnev tabel annab ülevaate aastatel 2019 – 2023 KIKi poolt rahastatud uuringutest ning nende raames avaldatud kodulehekülgedest ja (teadus)publikatsioonidest:

(Tabeli viimane uuendus on tehtud 25.08.2023.)

Seni oleme rahastanud uuringuid 10 valdkonnast: energeetika, jääkreostus, kalandus, keskkonnateadlikkus, looduskaitse, merendus, metsandus, ringmajandus, veemajandus ja vooluveekogud. Oleme kaasrahastanud ka suuremaid rahvusvahelisi uuringutega seotud projekte, et aidata katta taotlejate omafinantseeringut. Lisaks oleme toetanud uuringuid hõlmavaid projekte, mille tegevused aitavad leevendada arenguriikide kliimamuutusi ja kohaneda nende mõjudega.

Igal aastal avame siseriiklikust keskkonnaprogrammist võimaluse taotleda toetust uuringute läbiviimiseks erinevates valdkondades. Taotlusvoorude toimumise kohta saab lisainfot KIKi kodulehel toetuste lehelt ja uudistest, samuti jagame infot avanevate taotlusvoorude kohta KIKi uudiskirjas.

Kontakt
KIKi rahastatud uuringud 2019-2023