Skip to content
Vaegnägijatele

Rahastatud projektid

Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi. 

NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.

KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.

Rahastatud projekte 14315

Toetusi kokku 2 068 319 942 €

Tulemusi kokku 14315
Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond Rahastusallikas
Vähetuntud elurikkus - soontaimede, sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid, II etapp Tartu Ülikool 75 218 € 67 696 € Looduskaitse Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vähetuntud elurikkus – soontaimede, sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid, III etapp Tartu Ülikool 57 291 € 51 562 € Looduskaitse Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vähetuntud putukad - Eesti erakherilaste fauna ja liikide ohustatus Tartu Ülikool 44 378 € 34 917 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Vähetuntud putukad - Eesti sirelaste fauna ja liikide ohustatus Tartu Ülikool 69 671 € 55 737 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Vahetusse keskkonda õppima Iisaku Gümnaasium 5 653 € 5 653 € Keskkonnateadlikkus Ida-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Väheuuritud metsaelustik loodus- ja põlismetsades EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES 35 217 € 35 217 € Looduskaitse Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Keskkonnaprogramm (KP)
Vahva retk Ähijärve lasterajal Valga Lasteaed Buratino 569 € 569 € Keskkonnateadlikkus Valga maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vahvad vaheajapäevad Tartu loodusesõpradele Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus 6 485 € 6 152 € Keskkonnateadlikkus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vaiatu rahvamaja küttesüsteemi renoveerimine Jõgeva Vallavalitsus 44 635 € 21 305 € Energeetika Jõgeva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vaida aleviku kaugkütte katlamaja renoveerimine Aktsiaselts ELVESO 566 450 € 205 714 € Energeetika Harju maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vaida aleviku kaugküttevõrgu rekonstrueerimine AS ELVESO 501 910 € 200 764 € Energeetika Harju maakond Roheline investeerimiskeem (RIS)
Vaida Põhikool osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes Vaida Põhikool 2 700 € 2 700 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vaida Põhikool osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes Vaida Põhikool 2 250 € 2 250 € Keskkonnateadlikkus Harju maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vaidva jõe koelmute taastamine ja rajamine Eesti Loodushoiu Keskus 79 571 € 79 571 € Vooluveekogud Valga maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vaidva kalatrepp ja kudemisalad Mittetulundusühing Vastse-Roosa Külaselts 200 000 € 200 000 € Vooluveekogud Võru maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Väike kena kohakene Paide Hillar Hanssoo Põhikool 7 431 € 6 000 € Keskkonnateadlikkus Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Väike konn Tartu Lasteaed Piilupesa 714 € 714 € Keskkonnateadlikkus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Väike Leevike tutvub metsloomade eluga Rakke Lasteaed Leevike 499 € 499 € Keskkonnateadlikkus Lääne-Viru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Väike Mudilane OÜ elektrikulude kompenseerimine Väike Mudilane OÜ 38 € 38 € Energeetika Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid Vabariigi Valitsuse toetused (RE)
LA Väike Pauline õppekäik 2022-2023 mittetulundusühing "Lasteaed Väike Pauline" 200 € 200 € Keskkonnateadlikkus Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)