Skip to content
Accessibility

Funded projects

You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.

Funded projects 14035

Total grants 2 018 764 058 €

Total results 14035
Project name Support recipient Cost Grant amount Field County Financing source
Vanapaber 2015 Kärdla Põhikool 548 € 548 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaber 2015 Aktsiaselts Väätsa Prügila 11 621 € 3 931 € Keskkonnateadlikkus Järva maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaber 2016 Kärdla Põhikool 550 € 550 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine Aktsiaselts Räpina Paberivabrik 1 465 140 € 732 570 € Jäätmed Põlva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vanapaberi taaskasutus Holstre Kool 1 750 € 1 750 € Keskkonnateadlikkus Viljandi maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberipäev Kärdla Põhikool 530 € 530 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberipäev 2012 Kärdla Põhikool 1 880 € 1 880 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapaberipäev 2013 Kärdla Põhikool 2 564 € 2 564 € Keskkonnateadlikkus Hiiu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapargi alleel 2015.a. hooldustööde läbiviimine Pärnu Linnavalitsus 20 353 € 18 318 € Looduskaitse Pärnu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanapargi hoolduskava-järgsete hooldustööde teostamine Pärnu Linnavalitsus 7 762 € 6 985 € Looduskaitse Pärnu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Pärnu rannaniidu karjatamise jätkusuutlikkuse tagamine Mittetulundusühing Pärnu rannaniit 15 206 € 12 925 € Looduskaitse Pärnu maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vana-Piigaste mõisapargi rekonstrueerimine MTÜ Piigaste 97 949 € 88 154 € Looduskaitse Põlva maakond Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
Vanarehvide käitlemine asendustäitmise korras Keskkonnainspektsioon 0 € 0 € Jäätmed Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vanarehvide käitlemine asendustäitmise korras Keskkonnainspektsioon 299 999 € 299 999 € Jäätmed Tartu maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vastseliina küla tiheasustusalal endise Võit sovhoosi kontorihoone lammutamine Vastseliina Vallavalitsus 28 418 € 25 405 € Jäätmed Võru maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Veski (Puiatu) paisu kujundamine kalapääsuks Mittetulundusühing Jägala Jõe Hüvanguks 134 874 € 134 874 € Vooluveekogud Järva maakond Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF)
Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine 2 Aktsiaselts Matsalu Veevärk 50 097 € 42 582 € Veemajandus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine Aktsiaselts Matsalu Veevärk 108 618 € 88 729 € Veemajandus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vigala joogiveekvaliteedi parendamine Aktsiaselts Matsalu Veevärk 7 771 € 5 183 € Veemajandus Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
Vana-Vigala mõisa pargi rekonstrueerimise projekt Vigala Vallavalitsus 18 677 € 16 809 € Looduskaitse Rapla maakond Keskkonnaprogramm (KP)
The website encountered an unexpected error. Please try again later.