Skip to content
Vaegnägijatele

Loodusajakirjade väljaandmine

Staatus

Toimumas
Loodusajakirjad Foto: KIK

Selleks, et teaduspõhine keskkonnateave leviks võimalikult laia sihtgrupini, ning meil oleksid järjepidevad ja sõltumatud allikad, korraldame 2019. aastast Keskkonnaministeeriumi soovil ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets väljaandmist riigihangete kaudu.  

2021. aastast annab ajakirja Eesti Loodus välja MTÜ Loodusajakiri ning ajakirja Eesti Mets Kirjastus Vesuuv OÜ.

  • Eesti Loodus ilmub korra kuus ja tutvustab teaduspõhiselt lugejatele looduse mitmekesisust ja keskkonnaküsimusi. Usaldusväärse ja sõltumatu keskkonnateabe allikana on see kujundanud mitme põlvkonna keskkonnateadlikkust.
    Eesti Looduse esmanumber anti välja 1933. aastal ning aja jooksul on ajakirjal olnud erinevaid väljaandjaid: Loodusuurijate Selts, Eesti ENSV Teaduste Akadeemia, Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium, Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium ja aastast 2001 MTÜ Loodusajakiri.
  • Eesti Mets edastab tasakaalustatult metsanduse teavet, tuues muu hulgas välja säästva metsanduse sotsiaalsed, kultuurilised, ökoloogilised ja majanduslikud aspektid. Eesti Mets ilmub kord kvartalis.  
    Ajakiri Eesti Mets ilmus esmakordselt 1921. aastal ning anti välja kuni 1944 aastani Eesti Metsade Keskvalitsuse, Akadeemiline Metsaseltsi ja Eesti Metsaühingute Liidu koostöös. Uuesti ilmub ajakiri aastast 1989 (väljaandjateks ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee, AS Forest, Riiklik Metsandusfond, Metsaamet, OÜ Eesti Loodus, MTÜ Loodusajakiri).

Mõlemad ajakirjad on jaemüügist leitavad, samuti saab neid tellida. Ajakirju saab täismahus tasuta lugeda nende veebilehtedelt: ajakirja Eesti Loodus kolm kuud peale ilmumist aadressil loodusajakiri.ee ja ajakirja Eesti Mets kuus kuud peale ilmumist aadressil ajakirieestimets.ee. Hanke raames saavad kõik üldhariduskoolid ja maakonna raamatukogud igast Eesti Looduse numbrist ühe eksemplari tasuta ning kõik maakonna raamatukogud ühe tasuta Eesti Metsa ajakirja.

Kuni aastani 2019 andis MTÜ Loodusajakiri ajakirju välja KIKi toel projektide raames ning 2019 veebruarist alates toimub ajakirjade väljaandmine Keskkonnaministeeriumi tellimusel KIKi poolt korraldatud hangete alusel.

Ajakirjade kaubamärgid kuuluvad Keskkonnaministeeriumile.
 

Eesti Loodus

 

Eesti Mets

 

Loodusajakirjad
Korraldame 2019. aastast ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets väljaandmist riigihangete kaudu. Foto: KIK
Kontakt

Angelika Verš

projektikoordinaator

keskkonnateadlikkus, haridusasutuste õppekäigud

6 274 311 E-kiri
Ajakirjade veebiversioonid