Skip to content
Vaegnägijatele

Ajakiri Eesti Loodus ilmub paberil harvem ja paneb suuremat rõhku veebiväljaandele

KIKi elluviidav projekt
Loodusajakirjad Foto: KIK

Varem kuukirjana ilmunud Eesti Loodus jõuab edaspidi riigi toel lugejateni kuus korda aastas, aga paneb samal ajal senisest suuremat rõhku oma sisu laialdasemale levitamisele veebis. Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) korraldatud riigihanke tulemusel jätkab Eesti Looduse väljaandmist MTÜ Loodusajakiri.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt selgitas, et riik toetab pika traditsiooniga ajakirja Eesti Loodus ilmumise jätkumist. „On tähtis, et ajakirja väärtuslik, teaduspõhine ja tasakaalukas sisu jõuaks võimalikult paljude lugejateni,“ rõhutas kantsler. „Selleks on vältimatu värskendada nii ajakirja sisu kui ka vormi ning panna senisest suuremat rõhku veebiväljaandele.“

Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk kinnitas, et peatselt saab loodusajakiri uue ja nüüdisaegse kujunduse, lisandub täiesti uusi rubriike ning värske ilme saab ka Eesti Looduse logo. Lisaks valmib kevadel uus veebiportaal, mis võimaldab ajakirja sisu nutiseadmetes mugavalt sirvida ja lugeda ning teha digitellimust sarnaselt teistele meediaväljaannetele.

„Kuna Eesti Loodus hakkab ilmuma poole harvem, siis vormistatakse varem tehtud tellimused ümber nii, et lugejad saaksid kätte tellitud arvu ajakirjanumbreid,“ kinnitas Kukk. „Kõigi selliste tellijatega võtame ühendust ja anname muudatustest teada.“

Riigihanke võitjal tuleb 2023. aasta märtsist kuni 2024. aasta detsembrini anda välja vähemalt 11 ajakirjanumbrit, seega peab paberajakiri ilmuma vähemalt iga kahe kuu tagant. Veebruaris ajakirja ei ilmu ning järgmine number tuleb märtsis. Ajakiri peab olema tellitav nii paberil kui ka digitaalselt. Hankeleping on sõlmitud kaheks aastaks võimalusega seda veel kaheks aastaks pikendada. Nagu varemgi, saavad hanke raames ühe eksemplari värskelt ilmunud ajakirja tasuta kõik üldhariduskoolid, maakonna- ja linnaraamatukogud ning ülikoolide raamatukogud. Tasuta ajakirja saajate nimekirja lisandub sellest aastast ka osa  loodushariduskeskusi.

Ajakiri Eesti Loodus on ilmunud 1933. aastast (ilmumine katkes sõja tõttu 1942–1957) ning aastate jooksul on seda välja andnud erinevad organisatsioonid, sealhulgas Eesti (ENSV) Teaduste Akadeemia, Loodusuurijate Selts ja Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium. Aastast 1989 hoolitseb ajakirja väljaandmise eest Keskkonnaministeerium, kellele kuulub ka Eesti Looduse kaubamärk. Aastast 2001 on riigi toel ajakirja teinud MTÜ Loodusajakiri.

Kuni 2018. aastani toetas riik KIKi kaudu ajakirja väljaandmist keskkonnaprogrammi taotlusvoorust. Seejärel korraldas KIK Eesti Looduse väljaandmiseks Keskkonnaministeeriumi soovil esimest korda riigihanke, sest loodusajakirjade turul oli tekkinud konkurents ning oli vajadus jälgida riigiabi reegleid.

Kontakt