Skip to content
Vaegnägijatele

Väikese väina tammi avasid hakkab projekteerima osaühing EstKONSULT

KIKi elluviidav projekt
Väike väina planeeritavate tammiavade asukohad

KIK sõlmis hankelepingu osaühinguga EstKONSULT, kelle ülesandeks on koostada eelprojekti staadiumis ehitusprojekt Väikese väina tammi kahe ava projekteerimiseks. Avade projekteerimiseks on aega 12 kuud ja ehitusprojekt valmib 2024. aasta kevadeks. Eelprojekti koostamise staadiumis viiakse läbi ka keskkonnamõjude eelhindamine.

Väikese väina tammiavade rajamise eesmärgiks on parandada Väikese väina kui hoiuala ja elukeskkonna tingimusi. Ligikaudu 2,8 kilomeetri pikkune Väikese väina tamm ühendab Muhumaad ja Saaremaad ja on osa riigiteest nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare. Tamm ehitati aastatel 1894 – 1896, 20. sajandil tammi laiendati ja ehitati viiel korral kõrgemaks.

Tammile on avasid kavandatud juba 1990ndate keskel, mil ehitati valmis ehitusaegsed möödapääsud liikluse säilitamiseks. KIKi poolt varasemalt keskkonnaprogrammist rahastatud Tallinna Tehnikaülikooli uuringust selgub, et tammiavadel on positiivne mõju väina veevahetusele ja kalade rände soodustamisele.

Kontakt
Projekti info