Skip to content
Vaegnägijatele

Tänasest saab küsida toetust ringmajanduse programmist

Toetus/taotlusvoor
Ringmajandus Foto: Pexels

Tänasest, 17. veebruarist saab KIKist taotleda toetust erinevatele ringmajanduslikele tegevustele. Ringmajanduse programmi eelarve on
1 564 411 eurot, mis jaguneb kahe taotlusvooru vahel ja toetuse summa ühe projekti kohta on kuni 312 882
eurot.

Ringmajanduse programmist toetatakse:

  • Uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnika, parandustöökojad).
  • Jäätmetekke vältimist ning toodete või tootekomponentide korduskasutust. Keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste koostatud jäätmevaldkonna teavitusmaterjalide trükkimist ja levitamist kohaliku omavalitsuse poolt ning teavitust jäätmete liigiti kogumisest.
  • Geoloogilise teabe süstematiseerimist, ajakohastamist, kirjastamist ning säilitamistingimuste parandamist.
  • Teadusuuringuid ning tegevusi, mis toetavad keskkonnakorralduse, maapõue ja jäätmete valdkonna arengut. Teadusuuringute teemaks ja tegevuste valdkonnaks peab olema plast, tekstiil, jäätmekäitlusuuringud või kestlik maavarade kasutamine. Uuringute läbiviimist maavarade kaevandamise keskkonna- ja tervisemõju vähendamise teemal.

Kõikide toetatavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel SIIN. Ringmajanduse programmi teine taotlusvoor avaneb sügisel, mil saab toetust küsida ringmajanduse programmi teistele tegevustele.

Taotlusi saab esitada E-toetuse keskkonna kaudu ja taotluste esitamise tähtaeg on 20. märtsil 2023 kell 17.00. 

Kontakt
Toetuse info